Bizi takip edin
|
EN

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
IUE 100 Oryantasyon ve Kariyer Planlama 1 0 1 2
MATH 103 Matematiğin Temelleri 3 0 3 6
MATH 109 Analiz I 2 2 3 6
MATH 121 Matematiksel Düşünce 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 3
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
MATH 110 On kosul Analiz II 2 2 3 6
MATH 116 Analitik Geometri 3 0 3 6
POOL 002 GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri 3 0 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 0 0 3 4
MATH 201 İleri Analiz I 2 2 3 6
MATH 203 Olasılık Teorisine Giriş I 2 2 3 6
MATH 207 On kosul Diferansiyel Denklemlere Giriş I 2 2 3 5
MATH 225 Lineer Cebir I 3 0 3 5
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 0 0 3 4
MATH 202 On kosul İleri Analiz II 2 2 3 6
MATH 204 On kosul Olasılık Teorisine Giriş II 2 2 3 6
MATH 208 On kosul Diferansiyel Denklemlere Giriş II 2 2 3 5
MATH 226 On kosul Lineer Cebir II 3 0 3 5
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
MATH 303 Kompleks Analiz 3 0 3 7
MATH 305 Optimizasyon I 3 0 3 7
MATH 307 Stokastik Süreçlere Giriş I 3 0 3 6
MATH 313 Uygulamalı Matematikte Programlama Teknikleri 3 0 3 6
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 6
ENG 310 On kosul İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
MATH 304 İstatistik Teorisi 3 0 3 7
MATH 306 Soyut Cebir 3 0 3 7
MATH 316 On kosul Optimizasyon II 3 0 3 6
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ENG 410 On kosul Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
MATH 401 Topoloji I 3 0 3 6
MATH 403 Nümerik Analiz I 3 0 3 6
MATH 441 Fonksiyonel Analiz I 3 0 3 6
MATH 497 Bitirme Tezi I 3 0 3 4
POOL 003 GED - Sosyal Bilimler A: İktisadi Bilimler 3 0 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 6
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 4
MATH 406 Sayılar Teorisi 3 0 3 6
MATH 498 Bitirme Tezi II 3 0 3 4
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 5
ST 304 Staj (4 hafta) 0 0 0 5
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 205 Finansal Muhasebe I 3 0 3 5
CE 223 Veri Tabanı Sistemleri 3 2 4 7
CE 308 On kosul Hesaplama Kuramı 3 2 4 7
CE 380 Hesaplamalı Geometri 3 0 3 5
CE 390 On kosul Algoritma Analizi 3 0 3 5
CE 401 On kosul Algoritma Tasarımı 3 0 3 5
CE 470 Yapay Sinir Ağlarına Giriş 3 0 3 5
CE 490 On kosul Dijital Görüntü İşlemeye Giriş 3 0 3 5
ECON 100 Ekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ECON 102 Makroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ECON 213 Matematiksel İktisat I 3 0 3 5
ECON 214 Matematiksel İktisat II 3 0 3 4
ECON 301 On kosul Ekonometri 3 0 3 6
ECON 303 On kosul Para ve Banka 3 0 3 6
ECON 304 Para Teorisi ve Politikası 3 0 3 4
ECON 324 On kosul Uygulamalı Ekonometri 3 0 3 5
ECON 407 On kosul Uygulamalı İktisadi Analiz 3 0 3 6
ECON 416 On kosul Zaman Serisi Analizi 3 0 3 6
ECON 418 On kosul Oyun Teorisi 3 0 3 6
IE 334 On kosul İstatistiksel Kalite Kontrol 2 2 3 7
IE 338 On kosul İmalat Sistemlerinde Rassal Modeller 3 0 3 6
IE 342 On kosul Karar Teorisi 3 0 3 5
IE 354 On kosul Kombinatoryel Optimizasyon 3 0 3 6
IE 357 On kosul Optimizasyonda Özel Konular 3 0 3 6
IE 358 On kosul Optimizasyonda Sezgisel Yöntemler 3 0 3 6
IE 375 Finansal Mühendislik 3 0 3 5
INS 401 Sigortacılığa Giriş ve Aktüerya Matematiği 3 0 3 5
ISE 336 On kosul Matematiksel Modelleme Sanatı 2 2 3 4
ITF 301 Uluslararası Finans 3 0 3 8
ITF 304 Finansta Sayısal Yöntemler 3 0 3 6
ITF 403 Finansal Risk Yönetimi 3 0 3 6
ITF 410 Finansal Kurumlar ve Piyasalar 3 0 3 5
MATH 122 Matematiksel Düşünce II 3 0 3 6
MATH 150 Araştırma Yöntemleri ve Bioistatistik 3 0 3 6
MATH 308 On kosul Stokastik Süreçlere Giriş II 3 0 3 6
MATH 309 Matematiksel Fizik Denklemleri 3 0 3 6
MATH 311 Ayrık Matematik 3 0 3 7
MATH 314 Ölçü Teorisi 3 0 3 6
MATH 317 Temel Sayılar Teorisi 3 0 3 7
MATH 321 Finans Matematiğine Giriş 3 0 3 5
MATH 336 On kosul Mühendislik İstatistiği II 3 0 3 5
MATH 400 Biomatematik 3 0 3 7
MATH 402 On kosul Topoloji II 3 0 3 6
MATH 404 Nümerik Analiz II 3 0 3 6
MATH 407 Spektral Analize Giriş I 3 0 3 6
MATH 408 Spektral Analize Giriş II 3 0 3 6
MATH 410 Doğrusal İntegral Denklemler 3 0 3 6
MATH 420 Seminer: Kuaternionik Analize Giriş 3 0 3 6
MATH 425 Matematiksel Hesaplama ve Simülasyon I 3 0 3 6
MATH 426 Matematiksel Hesaplama ve Simülasyon II 3 0 3 6
MATH 437 Bulanık Küme Teorisi 3 0 3 6
MATH 440 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Numerik Çözümleri 3 0 3 6
MATH 442 On kosul Fonksiyonel Analiz II 3 0 3 7
MATH 450 Oyunlar Kuramı 3 0 3 7
MATH 455 Çizge Kuramı 3 0 3 7
MATH 460 Cebirde Diğer Konu Başlıkları 3 0 3 6
MATH 462 Uygulamalı İstatistik 3 0 3 7
MATH 470 Şifreleme Teorisine Giriş 3 0 3 6
MATH 472 Hesaplamalı Değişmeli Cebire Giriş 3 0 3 6
MATH 480 Cebirsel Sayılar Teorisi 3 0 3 6
MATH 485 Veri Analizi 3 0 3 8
MATH 488 Değişmezlik Teorisine Giriş 3 0 3 6
MATH 490 Cebirsel Geometriye Giriş 3 0 3 6
MATH 499 Kodlama Teorisine Giriş 3 0 3 6
PHYS 100 Genel Fizik I 2 2 3 6
RM 401 Risk Yönetiminin Temelleri 3 0 3 4
RM 402 Risk Yönetiminin İstatistiki Temelleri 3 0 3 5
RM 403 Uygulamalı Risk Analizi 3 0 3 5
SE 113 Programlamaya Giriş 2 2 3 6
SE 330 İleri Düzeyde Oyun Geliştirme 3 0 3 5
SE 420 Yapay Zeka ve Uzman Sistemler 3 0 3 5
Diğer Notlar

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

Matematik Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 6 adet seçmeli ders almakla yükümlüdür.

Seçmeli dersler;

- 3 adet bölümden,

- 3 adet serbest seçmeli olarak alınmalıdır.

GED dersleri ile ilgili açıklamalar:

Matematik Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 3 adet GED (Genel Eğitim) dersi almakla yükümlüdür.

GED dersleri;

- 1 adet "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından,

- 1 adet "Sosyal Bilimler: A" alanından,

- 1 adet "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından,

alınmalıdır.

 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.