Bizi takip edin
|
EN

CE 223 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Veri Tabanı Sistemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 223
Güz/Bahar
3
2
4
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgisayar veya yazılım mühendisi olacak bir öğrenciye veritabanı sistemleri ile ilgili temel bilgileri sunmaktır. Derste, ilişkisel veri modeli ve bir tasarım aracı olarak varlıkilişki veri modeli kapsamlı olarak ele alınmaktadır. İlişkisel veritabanı şema tasarımı yapılabilmesi için fonksiyonel ve çokdeğerli bağımlılık normalizasyon süreci içinde detaylı olarak işlenmektedir. SQL veritabanı dili ve SQL sorgu dilinin işlem yönetimi, indeksleme, kısıtlar, tetikleyiciler ve yetkilendirme gibi sistem unsurları, veritabanı programlamanın farklı yöntemlerini gösteren laboratuar uygulamaları ile detaylı bir şekilde çalışılmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • bir veritabanı uygulamasına özel veritabanı şemasının tasarımında ihtiyaç duyulan tüm bilgiyi saptayıp tanımlayabilecek,
  • bir bilgi yönetim sistemi veritabanının, E/R diagramları kullanıp, tabloların normalizasyonunu yaparak kavramsal ve fiziksel tasarımını yapabilecek,
  • ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinin temel terminoloji, kavram ve yazılım araçlarını anlayabilecek,
  • SQL kullanarak veritabanlarını sorgulayabilecek,
  • eşzamanlı işlemleri uygun bir şekilde yöneterek veritabanı uygulamaları gerçekleştirebilecek,
  • uygulamaların performansını arttırmak amacıyla faydalı ve düşük maliyetli indeksler ve ilave veri yapıları kullanarak veritabanının tasarımını düzenleyebilecektir.
Ders Tanımı Hem veritabanı tasarımına hem de veritabanı uygulama programları geliştirmeye yönelik konular işlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction to Database Systems, Relational Data Model, Semi Structured, Data Model J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 1, Ch. 2.1, 2.2, 2.3, Ch. 11.1, 11.2, 11.3)
2 Entity-Relationship Data Model J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)
3 Introduction to Relational Databases, Functional Dependencies J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5)
4 Design of Relational Databases, Multivalued Dependencies J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 3.6, 3.7)
5 Functional Dependencies and Multivalued Dependencies Revisited J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7)
6 Introduction to SQL (Part I) J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.1, 6.4.2)
7 Introduction to SQL (Part II) J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 5.2, 6.4, 6.5)
8 Ara Sınav
9 Constraints and Triggers J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 7)
10 SQL Programming: Embedded SQL, PSM (PL/SQL) J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 9.3, 9.4)
11 SQL Programming: CLI, JDBC, PHP/PEAR J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 9.1, 9.2, 9.5, 9.6, 9.7)
12 Transactions, Views, Indexes J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 6.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5)
13 SQL Authorization J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 10.1)
14 Logical Query Languages (Datalog) and SQL Recursion J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008 (Ch. 5.3, 5.4, 10.2)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Ders kitabı "J. D. Ullman, J. Widom, A First Course In Database Systems, 3/e, PrenticeHall, 2008" ve ders yansıları (Kitap için URL: http://wwwdb.stanford.edu/~ullman/fcdb.html)
Önerilen Okumalar/Materyaller Referans Kitap : Silberschatz et. al., Database System Concepts, 4th ed., McGrawHill, 2002.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Portfolyo
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
15
Portfolyo
0
Ödev
12
2
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
21
21
Final Sınavı
1
28
28
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

X
10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.