Bizi takip edin
|
EN

MATH 440 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Numerik Çözümleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 440
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders hiperbolik, parabolik ve eliptik kısmi diferansiyel denklemleri çözmek için nümerik teknikler kullanmaya odaklanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kısmi diferansiyel denklemler için temel sonlu fark metotlarını uygulayabilecektir.
  • Verilen bir lineer ve lineer olmayan kısmi diferansiyel denklemi nümerik olarak çözebilecektir.
  • Tutarlılık, kararlılık ve yakınsaklık kavramlarını tartışabilecektir.
  • Bir programlama dili kullanarak kısmi diferansiyel denklemleri çözebilecektir. (C, Fortran, Matlab)
  • Metotların tutarlılık, yakınsaklık ve kararlılıklarını tartışabilecektir.
  • Hata analizi yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders fen, mühendislik ve diğer birçok alanda uygulamaları olan doğrusal olan ve olmayan diferansiyel denklemlerin klasik ve modern klasik teknikler kullanılarak çözümlerini inceler. Bu derste temel numerik teknikler öğretilir ve bunların yakınsaklık, kararlılık ve tutarlılık analizleri yapılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türevlere sonlu fark yaklaşımları "Numerical Solution of Partial Differential Equations" by K.W. Morton, D.F. Mayers, Cambridge University Press, 1999. ISBN-13: 978-3540761259 Section 2.1
2 Parabolik denklemler, yerel kesme hatası "Numerical Solution of Partial Differential Equations" by K.W. Morton, D.F. Mayers, Cambridge University Press, 1999. ISBN-13: 978-3540761259 Section 2.2, 2.3
3 Tutarlılık, yakınsaklık "Numerical Solution of Partial Differential Equations" by K.W. Morton, D.F. Mayers, Cambridge University Press, 1999. ISBN-13: 978-3540761259 Section 2.4,2.5
4 Kararlılık, Crank-Nicholson kapalı metodu "Numerical Solution of Partial Differential Equations" by K.W. Morton, D.F. Mayers, Cambridge University Press, 1999. ISBN-13: 978-3540761259 Section 2.6,2.7
5 Tek uzay botuyunda hiperbolik denklemler: CFL koşulu, upwind şemasının hata analizi "Numerical Solution of Partial Differential Equations" by K.W. Morton, D.F. Mayers, Cambridge University Press, 1999. ISBN-13: 978-3540761259 Section 4.2, 4.3
6 Upwind şemasının Fourier analizi "Numerical Solution of Partial Differential Equations" by K.W. Morton, D.F. Mayers, Cambridge University Press, 1999. ISBN-13: 978-3540761259 Section 4.4
7 Lax-wedroff şeması, leap-frog şeması "Numerical Solution of Partial Differential Equations" by K.W. Morton, D.F. Mayers, Cambridge University Press, 1999. ISBN-13: 978-3540761259 Section 4.5,4.7
8 Ara Sınav
9 Sonlu fark örgüsü ve yaklaşımları "Numerical Solution of Partial Differential Equations" by K.W. Morton, D.F. Mayers, Cambridge University Press, 1999. ISBN-13: 978-3540761259 Section 5.2,5.3
10 Kararlılık "Numerical Solution of Partial Differential Equations" by K.W. Morton, D.F. Mayers, Cambridge University Press, 1999. ISBN-13: 978-3540761259 Section 5.5
11 İki boyutta lineer ikinci derece eliptik denklemler: Genel difüzyon denklemi "Numerical Solution of Partial Differential Equations" by K.W. Morton, D.F. Mayers, Cambridge University Press, 1999. ISBN-13: 978-3540761259 Section 6.3
12 Eğimli sınırlarda sınır koşulları "Numerical Solution of Partial Differential Equations" by K.W. Morton, D.F. Mayers, Cambridge University Press, 1999. ISBN-13: 978-3540761259 Section 6.4
13 Hata analizi "Numerical Solution of Partial Differential Equations" by K.W. Morton, D.F. Mayers, Cambridge University Press, 1999. ISBN-13: 978-3540761259 Section 6.5
14 Hata analizi "Numerical Solution of Partial Differential Equations" by K.W. Morton, D.F. Mayers, Cambridge University Press, 1999. ISBN-13: 978-3540761259 Section 6.5
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

"Numerical Solution of Partial Differential Equations" by K.W. Morton, D.F. Mayers, Cambridge University Press, 1999. ISBN-13: 978-3540761259 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
10
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
11
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
10
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
27
27
Final Sınavı
1
33
33
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

X
8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.