Bizi takip edin
|
EN

ECON 418 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Oyun Teorisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 418
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 100 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya GEEC 203 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders stratejik ilişkilerin çıktıları etkilediği durumlarda; hangi sonuçların oluşabileceğini ve bu sonuçların oluşma sebeplerinin arkasındaki düşünce sistemini incelemektedir. Bu amaçla stratejik durumlar, statik ve dinamik olarak sınıflanrılıdıktan sonra, oyuncuların ulaşabildikleri bilgi yapısına göre tekrar kategorize edilerek incelenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nash dengesi, domine edilen stratejilerin elimine edilmesi, alt oyun mükemmel dengesi, geriye dönük indüksiyon gibi başlıca oyun teorisi denge kavramlarını açıklayabilecektir.
  • Statik ve dinamik oyunların olası sonuçları hakkında çıkarımda bulunabilecektir.
  • Oligopolistik pazar yapılarında şirketlerin stratejik etkileşimlerini oyun teorisi kapsamında modelliyebilecektir.
  • Oligopolistik pazar yapılarında şirketlerin stratejik etkileşimlerinin sonuçlarını oyun teorisi kapsamında tahmin edebilecektir.
  • Müzayede teorisi ve çıkarımlarını açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Ders,günlük yaşamda hergün alınan stratejik kararların analizini kapsamaktadır.Çoğu zaman,insanlar ve firmalar yarış içindedir ve çıkarlarını korumak için stratejik hareket etmek durumundadırlar.Stratejik hareket etmek, başkalarının varlığını kabul etmek ve karar verme sürecinde onların kararlarını da göz önünde bulundurmak demektir.Bizim için en iyi olan,birlikte yaşadığımız bir başkasına zarar verebilir.Olması gereken,mevcut koşullar altında faydayı maksimize eden en iyi çözümü bulmaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oyun Teorisine Giriş
2 Eksiksiz Bilgiyle Statik Oyunlar: Nash Dengesi, Domine Edilen Stratejilerin Eliminasyonu Yöntemi Game Theory for Applied Economists Chp:1
3 Eksiksiz Bilgiyle Statik Oyunlar: Karışık Nash Dengesi Game Theory for Applied Economists Chp:1
4 Eksiksiz Bilgiyle Statik Oyunlar: Uygulama Game Theory for Applied Economists Chp:1
5 Eksiksiz Bilgiyle Statik Oyunlar: Uygulama Game Theory for Applied Economists Chp:1
6 Ara Sınav 1
7 Eksiksiz Bilgiyle Dinamik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:2
8 Eksiksiz Bilgiyle Dinamik Oyunlar
9 Eksik Bilgili Statik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:3
10 Eksik Bilgili Statik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:3
11 Eksik Bilgili Statik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:3
12 Ara Sınav 2
13 Eksik Bilgili Dinamik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:4
14 Eksik Bilgili Dinamik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:4
15 Eksik Bilgili Dinamik Oyunlar Game Theory for Applied Economists Chp:4
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Game Theory for Applied Economists, Robert Gibbons, Princeton University Press.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
6
30
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
25
50
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.