Bizi takip edin
|
EN

MATH 109 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Analiz I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 109
Güz
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı temel matematik bilgilerini ve uygulamalarını etkin bir şekilde kullanmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kuramsal ve görsel olarak limit, süreklilik ve türev kavramlarını, fonksiyonların bir noktadaki teğet doğruları ile yaklaşımlarını analiz edebilecektir.
  • Kapalı fonksiyonların birinci ve ikinci dereceden türevlerini hesaplayabilecektir.
  • Kuvvet, çarpım, bölüm, zincir kurallarını kullanarak bir fonksiyonun türevini ve türevin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını (hız, ivme vb. .) matematiksel olarak kullanabilecektir.
  • Fonksiyonların grafiklerini çizebilecektir.
  • Ortalama değer ve ara değer teoremlerini kullanabilecektir.
Ders Tanımı Fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev ve uygulamaları,kritik değerler, ara değer ve ortalama değer teoremi, Ana değer teoremi ve uygulamaları, ters fonksiyonlar ve onların türevleri, bağlı alan problemleri

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fonksiyonlar ve onların grafikleri, polinomlar ve rasyonel fonksiyonlar Robert A.Adams & Christopher Essex ,"Calculus, A complete course" , Prentice Hall, 9th edition,2017. ISBN-13: 978-0134154367. Section P4, P5, P6
2 Trigonometrik fonksiyonlar, ortalama ve anlık hız, fonksiyonların limiti Robert A.Adams & Christopher Essex ,"Calculus, A complete course" , Prentice Hall, 9th edition,2017. ISBN-13: 978-0134154367.Section P7, 1.1, 1.2
3 Fonksiyonların limiti, sonsuz ve sonsuzdaki limitler Robert A.Adams & Christopher Essex ,"Calculus, A complete course" , Prentice Hall, 9th edition,2017. ISBN-13: 978-0134154367. Section 1.2, 1.3
4 Süreklilik, türevin formal tanımı Robert A.Adams & Christopher Essex ,"Calculus, A complete course" , Prentice Hall, 9th edition,2017. ISBN-13: 978-0134154367. Section 1.4, 1.5
5 Teğet doğruları ve onların eğimleri, türev Robert A.Adams & Christopher Essex ,"Calculus, A complete course" , Prentice Hall, 9th edition,2017. ISBN-13: 978-0134154367. Section 2.1, 2.2
6 Türev alma kuralları, zincir kuralı Robert A.Adams & Christopher Essex ,"Calculus, A complete course" , Prentice Hall, 9th edition,2017. ISBN-13: 978-0134154367.Section 2.3, 2.4, 2.5
7 Trigonometric fonksiyonların türevleri Robert A.Adams & Christopher Essex ,"Calculus, A complete course" , Prentice Hall, 9th edition,2017. ISBN-13: 978-0134154367. Section 2.6, 2.8
8 Yüksek dereceden türevler Robert A.Adams & Christopher Essex ,"Calculus, A complete course" , Prentice Hall, 9th edition,2017. ISBN-13: 978-0134154367.. Section 2.9, 3.1, 3.2
9 Ortalama değer teoremi Robert A.Adams & Christopher Essex ,"Calculus, A complete course" , Prentice Hall, 9th edition,2017. ISBN-13: 978-0134154367. Section 3.3, 3.5
10 Kapalı fonksiyonların türevleri Robert A.Adams & Christopher Essex ,"Calculus, A complete course" , Prentice Hall, 9th edition,2017. ISBN-13: 978-0134154367.Section 2.9
11 Belirsiz İntegraller Robert A.Adams & Christopher Essex ,"Calculus, A complete course" , Prentice Hall, 9th edition,2017. ISBN-13: 978-0134154367. Section 2.10
12 Ters fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar Robert A.Adams & Christopher Essex ,"Calculus, A complete course" , Prentice Hall, 9th edition,2017. ISBN-13: 978-0134154367..Section 3.1, 3.3.
13 Üstel ve doğal logaritma, transandant fonksiyonlar Robert A.Adams & Christopher Essex ,"Calculus, A complete course" , Prentice Hall, 9th edition,2017. ISBN-13: 978-0134154367. Section 3.3.
14 Üstel ve doğal logaritma, transandant fonksiyonlar Robert A.Adams & Christopher Essex ,"Calculus, A complete course" , Prentice Hall, 9th edition,2017. ISBN-13: 978-0134154367. Section 3.3.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Robert A.Adams & Christopher Essex ,"Calculus, A complete course" , Prentice Hall, 9th edition,2017.  ISBN-13: 978-0134154367.

Önerilen Okumalar/Materyaller

"Thomas' Calculus" by Finney, Weir, Giordano, Publisher: Addison Wesley Longman; 10th edition, 2001. ISBN-13: 978-0201441413.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
15
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
34
34
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

X
8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.