Bizi takip edin
|
EN

MATH 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kompleks Analiz
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 303
Güz
3
0
3
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Kompleks analiz özellikle analitik veya kompleks, türevli fonksiyonlar üzerinde çalışır. Bu ders, tek değişkenli kompleksanalitik fonksiyonların teorisini kavratmayı amaçlar. Temel aritmetik ve kompleks sayıların geometrisi ile başalnır ve CauchyRiemann denklemleri ve Cauchy integral formülü ile sürdürülür. Analitik fonksiyonların kuvvet seri gösterimleri ve temel rezidü teoremleri ile tamamlanır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türev ve Cauchy Riemann denklemlerini kullanabilecektir.
  • Doğrusal integraller ve Cauchy integral teoreminin uygulamalarını yapabilecektir.
  • Analitik fonksiyonlar için Cauchy integral formulünü hesaplayabilecektir.
  • Laurent serilerini kullanabilecektir.
  • Rezidü teoremleri ile integral hesaplayabilecektir.
  • Rouché teoreminin uygulamalarını yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste Kompleks sayıların temel konularını tartışacaktır. Temel fonksiyonlar; türev ve Cauchy Riemann denklemleri; Cauchy integral teoremi; Morera teoremi; analitik fonksiyonların sıfırları; Maksimum ve minimum ilkesi; Cebrin temel teoremi; Laurent serileri; Tekil izole noktaların sınıflandırılması ; rezidü teoremi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kompleks Sayılar James Ward Brown and Ruel V. Churchill “Complex Variables and Applications”, Eighth Edition, MCGraw-Hill Higher Education, 2009. Section 1.
2 Temel Fonksiyonlar James Ward Brown and Ruel V. Churchill “Complex Variables and Applications”, Eighth Edition, MCGraw-Hill Higher Education, 2009. Section 3.
3 Analitik Fonksiyonlar James Ward Brown and Ruel V. Churchill “Complex Variables and Applications”, Eighth Edition, MCGraw-Hill Higher Education, 2009. Section 2.
4 Analitik Fonksiyonlar James Ward Brown and Ruel V. Churchill “Complex Variables and Applications”, Eighth Edition, MCGraw-Hill Higher Education, 2009. Section 2.
5 Analitik Fonksiyonlar James Ward Brown and Ruel V. Churchill “Complex Variables and Applications”, Eighth Edition, MCGraw-Hill Higher Education, 2009. Section 2.
6 İntegraller James Ward Brown and Ruel V. Churchill “Complex Variables and Applications”, Eighth Edition, MCGraw-Hill Higher Education, 2009. Section 4.
7 İntegraller James Ward Brown and Ruel V. Churchill “Complex Variables and Applications”, Eighth Edition, MCGraw-Hill Higher Education, 2009. Section .4
8 Ara Sınav
9 Seriler James Ward Brown and Ruel V. Churchill “Complex Variables and Applications”, Eighth Edition, MCGraw-Hill Higher Education, 2009. Section 5.
10 Seriler James Ward Brown and Ruel V. Churchill “Complex Variables and Applications”, Eighth Edition, MCGraw-Hill Higher Education, 2009. Section 5.
11 Rezidüler ve Kutuplar James Ward Brown and Ruel V. Churchill “Complex Variables and Applications”, Eighth Edition, MCGraw-Hill Higher Education, 2009. Section 6.
12 Rezidüler ve Kutuplar James Ward Brown and Ruel V. Churchill “Complex Variables and Applications”, Eighth Edition, MCGraw-Hill Higher Education, 2009. Section 6.
13 Rezidüler ve Kutuplar James Ward Brown and Ruel V. Churchill “Complex Variables and Applications”, Eighth Edition, MCGraw-Hill Higher Education, 2009. Section 6.
14 Konform Dönüşümler James Ward Brown and Ruel V. Churchill “Complex Variables and Applications”, Eighth Edition, MCGraw-Hill Higher Education, 2009. Section 9.
15 Dönemin gözden geçirilmesi -
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

James Ward Brown and Ruel V. Churchill “Complex Variables and Applications”, Eighth Edition, MCGraw-Hill Higher Education,  2009. ISBN-13: 978-9339205157

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

S. Ponnusamy and H. Silverman, Birkhäuser, “Complex Variables with Applications”, 2006. ISBN-13: 978-0817644574

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
20
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
25
50
Final Sınavı
1
34
34
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.