Bizi takip edin
|
EN

MATH 304 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İstatistik Teorisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 304
Bahar
3
0
3
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri Matematiksel İstatistik Teorisi ve uygulamalarıyla tanıştırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İstatistiğin ve Matematiğin temelleri hakkında tartışabilecektir.
  • Testleri oluşturabilecektir.
  • Güven aralığı bulabilecektir.
  • Moment ve MLE bulabilecektir.
  • Sıra istatistikleri ve yeterli istatistikleri hesaplayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste örneklem ve popülasyon kavramları, olabilirlik ve değişmezlik ilkeleri, nokta tahminleme, hipotez testi, aralık tahminleme, ve karar verme teorisi kavramları tartışılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İstatistiğin temel kavramlarına giriş. Sonsuz popülasyondan örnekleme, basit rastgele örnek, tabakalı örnek, küme örneklemesi, sistematik örnek “Statistical Inference” by G. Casella, R. L. Berger, Duxbury Press,1990, ISBN-13:9780534243128. section 5.1.
2 Rastgele örneklem özellikleri “Statistical Inference” by G. Casella, R. L. Berger, Duxbury Press,1990, ISBN-13:9780534243128. section 5.2.
3 Sıra İstatistikleri, Stieltjes integrali “Statistical Inference” by G. Casella, R. L. Berger, Duxbury Press,1990, ISBN-13:9780534243128. section 5.3.
4 Empiric (örneklem) dağılım fonksiyonu, Glivenko-Cantelli teoremi “Statistical Inference” by G. Casella, R. L. Berger, Duxbury Press,1990, ISBN-13:9780534243128. section 5.4., “Mathematical Statistics” by A. A. Borovkov, Gordon and Breach Science Publishers,1998, ISBN:90-5699-018-7. Section 1.2-1.3
5 İstatistikler I ve II tür “Statistical Inference” by G. Casella, R. L. Berger, Duxbury Press,1990, ISBN-13:9780534243128. California: section 6., “Mathematical Statistics” by A. A. Borovkov, Gordon and Breach Science Publishers,1998, ISBN:90-5699-018-7., Section 1.5
6 I ve II tür istatistikler için süreklilik teoremleri “Statistical Inference” by G. Casella, R. L. Berger, Duxbury Press,1990, ISBN-13:9780534243128. section 7.1., “Mathematical Statistics” by A. A. Borovkov, Gordon and Breach Science Publishers,1998, ISBN:90-5699-018-7. Section 1.5-1.7
7 Nokta tahmin edicileri, veri indirgeme ilkeleri “Statistical Inference” by G. Casella, R. L. Berger, Duxbury Press,1990, ISBN-13:9780534243128. section 7.2.
8 Momentler yöntemi “Statistical Inference” by G. Casella, R. L. Berger, Duxbury Press,1990, ISBN-13:9780534243128. section 7.2.
9 Maksimum olabilirlik tahmin edicileri -“Statistical Inference” by G. Casella, R. L. Berger, Duxbury Press,1990, ISBN-13:9780534243128. section 7.2.
10 Ara sınav I
11 Tahmin edicileri değerlendirme yöntemleri, tahmin edicilerin tutarlılığı “Statistical Inference” by G. Casella, R. L. Berger, Duxbury Press,1990, ISBN-13:9780534243128. section 7.3.
12 Ara sınav II
13 Parametrik olmayan tahmin, hipotez testi “Statistical Inference” by G. Casella, R. L. Berger, Duxbury Press,1990, ISBN-13:9780534243128. section 8.
14 Neyman-Pearson lemması, regresyon analizi, enküçük kareler yöntemi “Statistical Inference” by G. Casella, R. L. Berger, Duxbury Press,1990, ISBN-13:9780534243128. section 8.2.1.
15 Dersin gözden geçirilmesi -
16 Final sınavı -

 

Ders Kitabı

“Statistical Inference” by G. Casella, R. L. Berger, Duxbury Press,1990, ISBN-13:9780534243128. 

 “Mathematical Statistics” by A. A. Borovkov, Gordon and Breach Science Publishers,1998, ISBN:90-5699-018-7.

Önerilen Okumalar/Materyaller

“Mathematical Statistics” by J. Shao, Springer.; 2nd edition, 2003,ISBN-13:978-0387953823

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Portfolyo
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
0
Portfolyo
0
Ödev
-
-
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
42
42
Final Sınavı
1
50
50
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.