Bizi takip edin
|
EN

MATH 306 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Soyut Cebir
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 306
Bahar
3
0
3
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Modern matematiğin temel taşlarından cebir konularını (gruplar, halkalar, cisimler ve ilişkili diğer yapılar) tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Cebirsel yapıları tanımlayabilecektir.
  • Altyapıları inşa edebilecektir.
  • Verilen bir yapıyı detaylı olarak çözümleyebilecektir.
  • Verilen yapıları kullanarak yeni yapılar inşa edebilecektir.
  • Yapıları karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste modern matematiğin temel yapıtaşlarından biri olan cebir konuları tanıtılacak ve incelenecektir. Konu başlıkları grupları, halkaları, cisimleri ve aralarındaki dönüşümleri kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İkili İşlemler, izomorf ikili yapılar A First Course in Abstract Algebra” by J. B. Fraleigh, Addison Wesley, 2003, ISBN-13:9780201763904. (sections 2 and 3).
2 Gruplar, alt gruplar A First Course in Abstract Algebra” by J. B. Fraleigh, Addison Wesley, 2003, ISBN-13:9780201763904. (sections 4 and 5).
3 Gruplar, alt gruplar A First Course in Abstract Algebra” by J. B. Fraleigh, Addison Wesley, 2003, ISBN-13:9780201763904. (sections 4 and 5).
4 Devirli gruplar A First Course in Abstract Algebra” by J. B. Fraleigh, Addison Wesley, 2003, ISBN-13:9780201763904. (section 6).
5 Permütasyon grupları A First Course in Abstract Algebra” by J. B. Fraleigh, Addison Wesley, 2003, ISBN-13:9780201763904. (section 8).
6 Yan kümeler ve Lagrange teoremi, Normal alt gruplar ve çarpan grupları A First Course in Abstract Algebra” by J. B. Fraleigh, Addison Wesley, 2003, ISBN-13:9780201763904. (section 10, 13 and 14).
7 Ara sınav
8 Grup homomorfizmaları ve izomorfizma teoremleri A First Course in Abstract Algebra” by J. B. Fraleigh, Addison Wesley, 2003, ISBN-13:9780201763904. (sections 13 and 14).
9 Halkalar ve cisimler A First Course in Abstract Algebra” by J. B. Fraleigh, Addison Wesley, 2003, ISBN-13:9780201763904. (section 18).
10 Tamlık bölgeleri “A first Course in Abstract Algera” by J. B. Fraleigh, Addison Wesley, (section 19).
11 Fermat ve Euler teoremleri A First Course in Abstract Algebra” by J. B. Fraleigh, Addison Wesley, 2003, ISBN-13:9780201763904. (section 20).
12 Çarpanlara ayırma A First Course in Abstract Algebra” by J. B. Fraleigh, Addison Wesley, 2003, ISBN-13:9780201763904. (section 22 and 23).
13 İdealler ve bölüm halkaları A First Course in Abstract Algebra” by J. B. Fraleigh, Addison Wesley, 2003, ISBN-13:9780201763904. (section 26).
14 Asal ve maksimal idealler A First Course in Abstract Algebra” by J. B. Fraleigh, Addison Wesley, 2003, ISBN-13:9780201763904. (section 27).
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

A First Course in Abstract Algebra” by J. B. Fraleigh, Addison Wesley, 2003, ISBN-13:9780201763904.

Önerilen Okumalar/Materyaller

“Abstract Algebra: A first course” by D. Saracino, Waveland,Waveland Pr Inc; 2nd edition  2008, ISBN-13:978-1577665366

“Topics in Algebra” by I.N. Herstein, Wiley.1975,ISBN-13:978-0471010906

“Algebra” by M. Artin,Prentice Hall India Learning Private Limited; 2 edition (2011),ISBN-13:978-8120343290

“Introduction to Abstract Algebra” by J.D.H. Smith, CRC.Chapman and Hall/CRC;1st edition,2008,ISBN-13: 978-1420063714

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
6
30
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
37
37
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.