Bizi takip edin
|
EN

ITF 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Risk Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 403
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı finansal risk yönetiminin ve risk yönetiminde kullanılan finansal araçların katılımcılara aktarılmasıdır. Ağırlık fiyat sabitleme (hedging) ve türev araçlar üzerinde olacaktır. Kurumsal risk yönetimiyle ilgili detaylı tartışmalara da yer verilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Risk ve riskle ilgili kavramları tanımlayabileceklerdir.
  • "Kurumsal Risk Yönetimi" yaklaşımını kavrayacaklardır.
  • Risk çeşitlerini ayırt edebileceklerdir.
  • Risk yönetiminde yönetimin rolünü anlayacaklardır.
  • Kurumsal yönetim, iç kontrol ve risk yönetimi arasındaki ilişkiyi yorumlayabileceklerdir.
  • Bir örgütte risk yönetimini uygulayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, risk yönetiminin evrimi, kurumsal risk yönetimi yaklaşımı, risk yönetiminin temel kavramları, risk yönetimi hedef ve stratejileri, risk yönetimi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması konularını kapsamaktadır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Risk Kavramı ve Türevlerin Tarihçesi
2 Giriş, Ana türev ürünler, Tüccar türleri Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 1
3 Giriş, Türevleri kullanarak riskten korunma Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 1
4 Vadeli işlem piyasaları, merkezi karşı taraflar Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 2
5 Vadeli işlemleri kullanarak riskten korunma stratejileri Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 3
6 "Forward" ve "Futures" Fiyatlarının Belirlenmesi Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 5
7 "Forward" ve "Futures" Fiyatlarının Belirlenmesi (devamı) Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 5
8 "Swap" lar Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 7
9 Ara Sınav
10 Menkul kıymetleştirme ve 2007-8 Krizi Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 8
11 Opsiyon piyasalarının mekaniği Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 10
12 Opsiyon piyasalarının mekaniği (devamı) Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 10
13 Kredi riski ve kredi türevleri Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 24 & 25
14 Türev Kazaları, Neler öğrenebiliriz?, Türkiye Türev Piyasaları Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Chapter 37
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives, 11th Edition, Pearson, 2022 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Tüm duyurular, sonuçlar ve materyaller kursun Blackboard sitesinde yer alacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
17
17
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
168

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

X
8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.