Bizi takip edin
|
EN

MATH 460 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Cebirde Diğer Konu Başlıkları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 460
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, soyut cebir dersinde tanıtılan temel yapıların detaylı analizini sunmak ve bu yapıları geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Cebirsel yapıları detaylı çözümleyebilecektir.
  • İzomorfizma teoremlerinin uygulamalarını yapabilecektir.
  • Cebirsel yapıların analizinde Sylow teoremleri,p-grupları,basit gruplar,topolojik gruplar gibi temel öğeleri kullanabilecektir.
  • Gröbner baz tekniklerini çok değişkenli polinomlara uygulayabilecektir.
  • Grup etkilerini sayma problemlerinde uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste soyut cebir dersinde tanıtılan temel yapıların uygulamaları ve ileri yapıları anlatılmaktadır. Bunlardan bazıları; grup etkileri, Sylow teoremleri, Gröbner bazları, homoloji hesaplamalarıdır. Bu sayede, soyut yapıların cisimsel yapılar olarak kullanılması hedeflenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hatırlatma: Grup, halka ve cisim tanımları “A First Course in Abstract Algebra” by J.B. Fraleigh, Addison Wesley, 2nd Edition, 1976. ISBN-13: 978-0201019841, 11:305.
2 İleri grup teorisi “A First Course in Abstract Algebra” by J.B. Fraleigh, Addison Wesley, 2nd Edition, 1976. ISBN-13: 978-0201019841, 307:321.
3 Sylow teoremleri “A First Course in Abstract Algebra” by J.B. Fraleigh, Addison Wesley, 2nd Edition, 1976. ISBN-13: 978-0201019841, 321:327.
4 Sylow teoremlerinin uygulamaları “A First Course in Abstract Algebra” by J.B. Fraleigh, Addison Wesley, 2nd Edition, 1976. ISBN-13: 978-0201019841, 327:333.
5 Serbest gruplar ve grup gösterimleri “A First Course in Abstract Algebra” by J.B. Fraleigh, Addison Wesley, 2nd Edition, 1976. ISBN-13: 978-0201019841, 333:354.
6 Grup etkileri “A First Course in Abstract Algebra” by J.B. Fraleigh, Addison Wesley, 2nd Edition, 1976. ISBN-13: 978-0201019841, 154:161.
7 Grup etkilerinin uygulamaları: Sayma “A First Course in Abstract Algebra” by J.B. Fraleigh, Addison Wesley, 2nd Edition, 1976. ISBN-13: 978-0201019841, 161:165.
8 Gröbner bazları “A First Course in Abstract Algebra” by J.B. Fraleigh, Addison Wesley, 2nd Edition, 1976. ISBN-13: 978-0201019841, 254:264.
9 TÇB'ler, EB'ler “A First Course in Abstract Algebra” by J.B. Fraleigh, Addison Wesley, 2nd Edition, 1976. ISBN-13: 978-0201019841, 389:413.
10 Otomorfizma, izomorfizma “A First Course in Abstract Algebra” by J.B. Fraleigh, Addison Wesley, 2nd Edition, 1976. ISBN-13: 978-0201019841, 415:431.
11 Ayrışmalar “A First Course in Abstract Algebra” by J.B. Fraleigh, Addison Wesley, 2nd Edition, 1976. ISBN-13: 978-0201019841, 431:448.
12 Galois kuramı, örnekler, çözümsüzlük “A First Course in Abstract Algebra” by J.B. Fraleigh, Addison Wesley, 2nd Edition, 1976. ISBN-13: 978-0201019841, 448:475.
13 Homoloji grupları “A First Course in Abstract Algebra” by J.B. Fraleigh, Addison Wesley, 2nd Edition, 1976. ISBN-13: 978-0201019841, 355:363.
14 Hesaplama ve uygulamaları “A First Course in Abstract Algebra” by J.B. Fraleigh, Addison Wesley, 2nd Edition, 1976. ISBN-13: 978-0201019841, 363:379.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

“A First Course in Abstract Algebra” by J.B. Fraleigh, Addison Wesley, 2nd Edition, 1976. ISBN-13: 978-0201019841

Önerilen Okumalar/Materyaller

“Abstract Algebra: A first course” by D. Saracino, Waveland, Waveland Pr Inc, 2nd Edition, 2008. ISBN-13: 978-1577665366

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
12
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
10
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
15
30
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.