Bizi takip edin
|
EN

CE 380 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hesaplamalı Geometri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 380
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere geometrik problemlerin algoritmik yöntemler kullanarak çözülme tekniklerini öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • temel hesaplamalı geometri nesnelerini matematiksel olarak tanımlayabilecektir.
  • hesaplamalı geometri problemlerine, eğer mümkünse, polinom zamanlı algoritmalar geliştirebilecektir.
  • verilen bir nokta kümesinin konveks kabuğunu hesaplayabilecektir.
  • verilen bir nokta kümesinin Voronoi diyagramını oluşturabilecektir.
  • verilen bir nokta kümesinin Delaunay üçgen bölümlemesini çizebilecektir.
  • verilen bir poligonu üçgenlere ayırabilecektir.
  • verilen bir poligonu konveks veya monoton poligonlara parçalayabilecektir.
Ders Tanımı Belli başlı hesaplamalı geometri problemleri, bunların algoritmik çözümleri ve hesaplamalı geometri problem çözme teknikleri.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Poligonu Üçgenlere Ayırma I Bölüm 1, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
3 Poligonu Üçgenlere Ayırma II Bölüm 1, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
4 Poligon Parçalama Bölüm 2, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
5 İki Boyutta Konveks Kabuklar I Bölüm 3, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
6 İki Boyutta Konveks Kabuklar II Bölüm 3, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
7 Gözden Geçirme
8 Arasınav
9 Üç Boyutta Konveks Kabuklar I Bölüm 4, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
10 Üç Boyutta Konveks Kabuklar II Bölüm 4, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
11 Voronoi Diyagramları Bölüm 5, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
12 Delaunay Üçgenleme Bölüm 5, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
13 Arama ve Kesişimler I Bölüm 7, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
14 Arama ve Kesişimler II Bölüm 7, Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Computational Geometry in C (2nd Edition), Joseph O'Rourke, Cambridge University Press

Önerilen Okumalar/Materyaller Computational Geometry Algorithms and Applications (3rd Edition), Mark De Berg, Otfried Cheong, Marc van Kreveld, Mark Overmars, SpringerVerlag Publishing

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
4
6
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

X
10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.