Bizi takip edin
|
EN

SE 113 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Programlamaya Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 113
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı, öğrencilere programlamanın temel becerilerini kazandırmaktır. Python programlama dili kullanılacaktır. Konular şu kavramları kapsamaktadır: temel tipler, değişkenler, ifadeler, akış kontrol yapıları, fonksiyonlar, dosya operasyonları, sınıflar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Python programlama dili ile programlar geliştirebilecektir.
  • Python dilinde akış kontrol yapıları (karar ve döngü ifadeleri) kullanabilecektir.
  • Python dilinde fonksiyonlar tasarlayabilecektir.
  • Python dilinde çeşitli veri yapıları (diziler, listeler, sözlükler) kullanabilecektir.
  • Python programlama dilini kullanarak dosya girdi/çıktı operasyonları yürütebilecektir.
  • Python programlama dili kullanarak sınıflar tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere Python programlama dilini kullanarak programlamanın temel kavramlarını öğretir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Python ile programlamaya giriş. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 1.
2 Temel veri tipleri, sabitler, değişkenler, operatörler; LAB#1. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 2.
3 Girdi ifadeleri, algoritma, sözde kod; LAB#2. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Üniteler 3 ve 5.
4 Akış kontrolü: Koşullu çalıştırma; LAB#3. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 3.
5 Akış kontrolü: Döngü/yineleme ifadeleri, for, while; LAB#4. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 5.
6 Akış kontrolü: İç içe döngüler, break, continue; LAB#5. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 5.
7 Fonksiyonlar; LAB#6. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 4.
8 Ara sınav.
9 Karakter dizileri; LAB#7. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 6.
10 Listeler; LAB#8. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 8.
11 Sözlükler; LAB#9. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 9.
12 Dosya kullanımı: Girdi/çıktı operasyonları; LAB#10. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 7.
13 Sınıflar ve nesneler: Nesneleri kullanma; LAB#11. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 14.
14 Sınıflar ve nesneler: Sınıfları tanımlama; LAB#12. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 14.
15 Genel tekrar.
16 Final sınavı.

 

Ders Kitabı

Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Charles Severance, CreateSpace Independent Publishing Platform, 978-1530051120

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
84
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
6
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
14
14
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.