Bizi takip edin
|
EN

BA 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Muhasebe I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 205
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bir işletmede bir dönem boyunca ortaya çıkan mali işlemlerin nasıl kayıt altına alınacağı ve finansal tablolara nasıl aktarılacağı ile ilgili temel muhasebe ilke ve kavramlarını tanıtmak ve muhasebe sürecinin nasıl işlediğini göstererek elde edilen muhasebe bilgisinin karar vericiler tarafından nasıl kullanıldığını ortaya koymaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler dersin sonunda çift taraflı muhasebe kaydı tutmayı gerçekleştirebileceklerdir.
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler dersin sonunda finansal raporlamada kavramsal çerçevenin yerini anlayacaklardır.
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler dersin sonunda mali durum tablosu hazırlayabileceklerdir.
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler dersin sonunda mali durum tablosunu ve finansal rasyoları yorumlayabileceklerdir.
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler dersin sonunda hesap bakiyesindeki borçların ve kredilerin içeriklerini tanımlayabileceklerdir.
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler dersin sonunda geçici bilanço hazırlayabileceklerdir.
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler dersin sonunda mali tablo hazırlayabileceklerdir.
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler dersin sonunda kısa vadeli yatırımlar ve alacakları tanımlayabileceklerdir.
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler dersin sonunda envanter maliyet yöntemlerini ve satılan malın maliyetini tanımlayabileceklerdir.
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler dersin sonunda maddi ve maddi olmayan duran varlıkları tanımlayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders,öğrencilere finansal tablo kullanımını ve hazırlanmasını öğretme amacıyla tasarlanmış bir muhasebeye giriş dersidir.Öğrencilerin, işletmelerin karar verme süreçlerinde neden muhasebe ilkelerine,usullerine ve finansal tablolara ihtiyaç duyduklarını farketmeleri gerekmektedir.Bunu yaparken,ele alınacak konular arasında temel ilkeler ve finansal tablo hazırlamak için yapılan kayıt süreci de ayrıntılı olarak ele alınacaktır.İkinci dönem ise seçilmiş olan konular detaylı bir şekilde tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Finansal Muhasebe Kitabı
2 Muhasebeye Genel Bakış Finansal Muhasebe Kitabı
3 Finansal Tablolar ve Muhasebe Konseptleri Finansal Muhasebe Kitabı
4 Finansal Tablolar ve Muhasebe Konseptleri Finansal Muhasebe Kitabı
5 Muhasebe Döngüsünü Tamamlama Finansal Muhasebe Kitabı
6 Muhasebe Döngüsünü Tamamlama Finansal Muhasebe Kitabı
7 Mal İşlemleri Finansal Muhasebe Kitabı
8 Arasınav
9 Stoklar Finansal Muhasebe Kitabı
10 Dönen Varlık ve Cari Borçlar Finansal Muhasebe Kitabı
11 Dönen Varlık ve Cari Borçlar Finansal Muhasebe Kitabı
12 Duran Varlıklar Finansal Muhasebe Kitabı
13 Uzun Vadeli Yükümlülükler ve Özkaynak Finansal Muhasebe Kitabı
14 Finansal Tablolar Finansal Muhasebe Kitabı
15 Finansal Tablolar Finansal Muhasebe Kitabı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Principles of Financial Accounting C.Şımga-Muğan and N.Hoşal-Akman 5th Edition, Mc Graw Hill, 2012. Text book website: http://highered.mcgraw-hill.com/sites/0077138058/information_center_view0/book_preface.html
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
3
9
27
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
26
26
    Toplam
143

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.