Bizi takip edin
|
EN

CE 308 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hesaplama Kuramı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 308
Güz/Bahar
3
2
4
7

Ön-Koşul(lar)
  CE 215 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Soru & Cevap
Kritik verme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Otomata teorisi ve mevcut program dillerinden bir adım daha soyutlaştırılan formal dillere giriş yapmaktır. Derleyici tasarımı ve yazılım mühendisliği gibi bilgisayar bilimlerinin çeşitli branşlarına temel oluşturan hesaplamanın temel modelleri sunulacaktır. Dersin sonunda tüm öğrencilerin bütün bu kavramlara mühendislik açısından hakim olmaları beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Chomsky dil hiyerarşisini karşılık gelen otomata ve gramer tipleriyle eşleştirebilecek,
  • Verilen bir otomata ya da gramerin izini sürebilecek,
  • Verilen bir otomata ya da grameri diğer bir denk forma çevirebilecek,
  • Verilen bir dil için otomata ya da gramer tasarımlayabilecek,
  • Polinom zaman, deterministik olmayan polinom zaman, NP-tamlık, karar verilebilirlik ve karar verilemezlik kavramlarını tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Ders içeriğinde aşağıdaki konular yer alacaktır: düzenli ifadeler ve bağlamdan bağımsız diller, sonlu ve yığın yapılı otomat, Turing makineler, hesaplanabilirlik, karar verilemezlik ve problem karmaşıklığı.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Deterministic Finite Automata Chapter 1. Sections 1.1. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
2 Deterministic Finite Automata Chapter 1. Sections 1.1. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
3 Nondeterministic finite automata Chapter 1. Sections 1.2. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
4 Nondeterministic finite automata Chapter 1. Sections 1.2. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
5 Regular Expressions Chapter 1. Sections 1.3. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
6 Regular Expressions Chapter 1. Sections 1.3. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
7 Context-free Grammars Chapter 2. Sections 2.1. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
8 Context-free Grammars Chapter 2. Sections 2.1. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
9 Pushdown Automata Chapter 2. Sections 2.2. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
10 Pushdown Automata Chapter 2. Sections 2.2. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
11 Turing Machines Chapter 3. Sections 3.1. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
12 Turing Machines Chapter 3. Sections 3.2, 3.3. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
13 The classes P, NP, and NP-Complete Chapter 7. Sections 7.2, 7.3. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
14 Decidability and undecidability Chapter 4. Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
15 Review of Semester
16 Final Exam

 

Ders Kitabı Introduction to the theory of computation. Michael Sipser. ISBN 053494728X
Önerilen Okumalar/Materyaller

https://ocw.mit.edu/courses/18-404j-theory-of-computation-fall-2020/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Portfolyo
0
Ödev
2
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

X
10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.