Bizi takip edin
|
EN

IE 354 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kombinatoryel Optimizasyon
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 354
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  IE 252 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı kombinatorik, sayma kuralları, tekrarlama ilişkileri ve kombinatoryel optimizasyon ile ilgili diğer konuları tanıtmaktır. Ders bu yöntemlerin yöneylem araştırması problemlerine uygulamalarını göstermeyi de hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kombinatoryel problemlerin özelliklerini tanımlayabilecektir
  • Temel sayma kurallarından yararlanarak kombinatoryel problemlere çözüm getirebilecektir
  • Bilinen kombinatoryel optimizasyon problemlerini tanımlayabilecektir
  • Bilinen kombinatoryel optimizasyon problemleriyle ilgili matematiksel teknikleri ve sezgisel yöntemleri kullanabilecektir
  • Çizge kuramı, arama ağaçları ve ağ yapılarıyla ilgili kombinatoryel uygulamaları ve bunlar için geliştirilmiş algoritmaları uygulayabilecektir
Ders Tanımı Bu ders kombinatoryel modelleme, değişik olasılıkların sistematik analizi hakkında geniş bir konu yelpazesini kapsamaktadır. Dersin içerdiği konular arasında basit sayma kuralları, üreten fonksiyonlar, tekrarlama ilişkileri, bilinen kombinatoryel optimizasyon problemleri ve ilgili matematiksel teknikler bulunmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kombinatoryel Analiz ve Optimizasyon Nedir?
2 Sayma Kurallarına Giriş Ders hocasının vereceği slaytların okunması Temel Sayma Kurallarına Giriş
3 Temel Sayma Kuralları I Ders hocasının vereceği slaytların okunması Temel Sayma Kuralları
4 Temel Sayma Kuralları II Ders hocasının vereceği slaytların okunması Temel Sayma Kuralları
5 Temel Sayma Kuralları III Ders hocasının vereceği slaytların okunması Temel Sayma Kuralları
6 Özyineleme İlişkileri I Ders hocasının vereceği slaytların okunması Özyineleme İlişkileri
7 Özyineleme İlişkileri II Ders hocasının vereceği slaytların okunması Özyineleme İlişkileri
8 Ara Sınav
9 Çizge Kuramı I, Başlıca Kombinatoryel Optimizasyon Problemleri I Ders hocasının vereceği slaytların okunması Çizge Kuramı
10 Çizge Kuramı II, Başlıca Kombinatoryel Optimizasyon Problemleri II Ders hocasının vereceği slaytların okunması Çizge Kuramı
11 Çizge Kuramı III, Başlıca Kombinatoryel Optimizasyon Problemleri III Ders hocasının vereceği slaytların okunması Çizge Kuramı
12 Çizge Kuramı IV, Başlıca Kombinatoryel Optimizasyon Problemleri IV Ders hocasının vereceği slaytların okunması Çizge Kuramı
13 İşlemsel Karmaşıklık, Algoritma Analizi Ders hocasının vereceği slaytların okunması İşlemsel Karmaşıklık
14 Optimizasyon Yöntemleri, Başlıca Kombinatoryel Optimizasyon Problemleri V Ders hocasının vereceği slaytların okunması Optimizasyon Yöntemleri
15 Ara Sınav
16 Genel tekrar ve değerlendirme

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Introductory Combinatorics, R.A. Brualdi, Prentice Hall, NJ, 1999 Applied Combinatorics, F.S. Roberts, Prentice Hall, NJ, 1984 Applied Combinatorics, A. Tucker, John Wiley & Sons, NY, 1984 A Friendly Introduction to Graph Theory, F. Buckley and M. Lewinter, Prentice Hall, NJ, 2002 Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, Fifth Edition. Ralph P. Grimaldi, Addison Wesley, 2003. Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity, Christos H. Papadimitriou and Kenneth Steiglitz, Dover Publications, 1998. Ders notları.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
70
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
34
34
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
30
60
Final Sınavı
0
    Toplam
170

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

X
9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

X
10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.