Bizi takip edin
|
EN

MATH 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Olasılık Teorisine Giriş II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 204
Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  MATH 203 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu derste olasılık teorisinin temel kavramları olan çok değişkenli rastgele değişkenler, birleşik olasılık dağılımları, bağımsız rastgele değişkenler ve toplamları, bazı özel kesikli ve sürekli dağılımlar ve kopulalar, kovaryans ve korelasyon katsayısı, sıra istatistikleri, bazı özel eşitsizlikler, büyük sayıların zayıf ve kuvvetli kanunları, merkezi limit teoremlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır .
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çok değişkenli rastgele değişkenleri ve onların birleşik dağılım fonksiyonlarını inceleyebilecektir.
  • Bağımsız rastgele değişkenleri ve toplamlarını çözümleyebilecektir.
  • Birçok özel kesikli ve sürekli dağılımları ve kopulalarını inceleyebilecektir.
  • Kovaryans ve korelasyon katsayısını hesaplayabilecektir.
  • Sıra istatistiklerini ve bazı özel eşitsizlikleri çözümlebilecektir.
  • Büyük sayıların zayıf ve kuvvetli kanunlarını, merkezi limit teoremlerini analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste Olasılık Teorisinin temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çok boyutlu rastgele değişkenler ve onların birleşik dağılım fonksiyonları ''A First Course in Probability'' by Sheldon Ross, 9th edition, Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772. 6. Bölüm
2 İki rastgele değişkenin toplamı ve konvolusyon formülü ''A First Course in Probability'' by Sheldon Ross, 9th edition, Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772.6. Bölüm
3 Bağımsız rastgele değişkenler ve bağımsız rastgele değişkenlerin toplamları ''A First Course in Probability'' by Sheldon Ross, 9th edition, Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772. 6. Bölüm
4 Rastgele değişkenlerin fonksiyonlarının birleşik olasılık dağılımı ''A First Course in Probability'' by Sheldon Ross, 9th edition, Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772. 6. Bölüm
5 Değiştirilebilir rastgele değişkenler ''A First Course in Probability'' by Sheldon Ross, 9th edition, Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772. 6. Bölüm
6 Bazı özel kesikli dağılımlar ''A First Course in Probability'' by Sheldon Ross, 9th edition, Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772. 6. Bölüm
7 Bazı özel sürekli dağılımlar, Bazı kopulalar ''A First Course in Probability'' by Sheldon Ross, 9th edition, Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772, 6. Bölüm
8 Ara Sınav
9 Rastgele değişkenlerin toplamlarının beklenen değerleri ''A First Course in Probability'' by Sheldon Ross, 9th edition, Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772. 7. Bölüm
10 Kovaryans ve korelasyon katsayısı ''A First Course in Probability'' by Sheldon Ross, 9th edition, Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772. 7. Bölüm
11 Koşullu beklenen değer ''A First Course in Probability'' by Sheldon Ross, 9th edition, Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772. 7. Bölüm
12 Sıra istatistikleri ''A First Course in Probability'' by Sheldon Ross, 9th edition, Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772. 6. Bölüm
13 Chebyshev, Markov ve Pearson eşitsizlikleri ''A First Course in Probability'' by Sheldon Ross, 9th edition, Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772. 8. Bölüm
14 Büyük sayıların zayıf kanunu, büyük sayıların kuvvetli kanunu,merkezi limit teoremleri ''A First Course in Probability'' by Sheldon Ross, 9th edition, Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772.8. Bölüm
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

''A First Course in Probability'' by Sheldon Ross, 9th edition, Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772.

Önerilen Okumalar/Materyaller

“Probability and Statistics for Engineers and Scientists” by Ronald Walpole, Raymond Myers, Sharon Myer.Publisher:Pearson,2010, ISBN-13:978-0321629111

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
35
35
Final Sınavı
1
39
39
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

X
7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

X
8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.