Bizi takip edin
|
EN

MATH 490 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Cebirsel Geometriye Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 490
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, cebirsel geometrinin temel konularını ve önemli kavramlarını tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Varyeteyi tanımlayabilecektir.
  • Varyete ve idealleri ilişkilendirebilecektir.
  • Geometrik problemleri cebirsel metotlarla açıklayabilecektir.
  • Cebirsel metotları geometrik problemlere uygulayabilecektir.
  • Temel teoremleri kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders cebirsel varyeteler hakkında temel konuları kapsar. Cebirsel geometri, sayılar teorisi, tekillik kuramı ve Diophantine problemleri ile sıkı bağlantıları olan merkezi bir konudur. Dersin sonunda projektif geometri ve uygulama olarak sonlu grupların değişmezleri de işlenmektedir. Bu ders için soyut cebir ve çok değişkenli analiz bilgisi gerekmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Cebirden hazırlık: Gruplar, halkalar “Undergraduate Algebraic Geometry” by Miles Reid, Cambridge University Press, 1st Edition, 2010, ISBN-13: 978-0521356626
2 İdealler, varyeteler “Undergraduate Algebraic Geometry” by Miles Reid, Cambridge University Press, 1st Edition, 2010, ISBN-13: 978-0521356626
3 Düzlem konikleri ve sınıflandırılmaları “Undergraduate Algebraic Geometry” by Miles Reid, Cambridge University Press, 1st Edition, 2010, ISBN-13: 978-0521356626
4 Kübikler ve grup işlemi “Undergraduate Algebraic Geometry” by Miles Reid, Cambridge University Press, 1st Edition, 2010, ISBN-13: 978-0521356626
5 Eğriler ve cinsleri “Undergraduate Algebraic Geometry” by Miles Reid, Cambridge University Press, 1st Edition, 2010, ISBN-13: 978-0521356626
6 Afin varyeteler “Undergraduate Algebraic Geometry” by Miles Reid, Cambridge University Press, 1st Edition, 2010, ISBN-13: 978-0521356626
7 Hilbert Nullstellensatz “Undergraduate Algebraic Geometry” by Miles Reid, Cambridge University Press, 1st Edition, 2010, ISBN-13: 978-0521356626
8 Varyeteler üzerine fonksiyonlar “Undergraduate Algebraic Geometry” by Miles Reid, Cambridge University Press, 1st Edition, 2010, ISBN-13: 978-0521356626
9 Projektif geometri “Undergraduate Algebraic Geometry” by Miles Reid, Cambridge University Press, 1st Edition, 2010, ISBN-13: 978-0521356626
10 Rasyonel ve yarırasyonel fonksiyonlar “Undergraduate Algebraic Geometry” by Miles Reid, Cambridge University Press, 1st Edition, 2010, ISBN-13: 978-0521356626
11 Teğet uzayları “Undergraduate Algebraic Geometry” by Miles Reid, Cambridge University Press, 1st Edition, 2010, ISBN-13: 978-0521356626
12 Patlatımlar “Undergraduate Algebraic Geometry” by Miles Reid, Cambridge University Press, 1st Edition, 2010, ISBN-13: 978-0521356626
13 Sonlu grupların değişmezlik kuramı “Undergraduate Algebraic Geometry” by Miles Reid, Cambridge University Press, 1st Edition, 2010, ISBN-13: 978-0521356626
14 Değişmezler halkası için üreticiler “Undergraduate Algebraic Geometry” by Miles Reid, Cambridge University Press, 1st Edition, 2010, ISBN-13: 978-0521356626
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

“Undergraduate Algebraic Geometry” by Miles Reid,  Cambridge University Press, 1st Edition, 2010, ISBN-13: 978-0521356626

Önerilen Okumalar/Materyaller

“Ideals, Varieties, and Algorithms” by D. Cox, J. Little, and D. O'Shea, Springer, 3rd Edition, 2008. ISBN-13: 978-0387356501

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
12
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
10
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
20
40
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.