Bizi takip edin
|
EN

MATH 462 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı İstatistik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 462
Güz/Bahar
3
0
3
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Karma
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, fen ve sosyal bilimler alanlarında kulanılan istatistiksel verilerin incelenmesi için gerekli yöntemleri sağlamayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İstatistiksel verileri analiz edebilecektir.
  • Veriler arasındaki ilişkileri tanımlayabilecektir.
  • Merkezi eğilimi ve verilerin göreceli konumunu ölçebilecektir.
  • Verilerden bilgi çıkarabilecektir.
  • İstatistiksel verilerle ilgili hipotezleri testi yapabilecektir.
  • Değişkenler arasındaki doğrusal ilişkileri analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders değişik alanlarda kulanılan istatistiksel verilerin incelenmesi için gerekli yöntemleri sağlamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Verileri tanımlamanın ve tanımlayıcı ilişkileri özetlemenin önemi Okutman notlarının takip edilmesi gerekmektedir.
2 Anlamlı veriler elde etmek, verileri tanıtmak, veri tanıtma hataları Okutman notlarının takip edilmesi gerekmektedir.
3 Tanımlayıcı ölçüler: Merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri Okutman notlarının takip edilmesi gerekmektedir.
4 Bağıl konum ölçüleri Okutman notlarının takip edilmesi gerekmektedir.
5 Aykırı verileri belirlemede kullanılan metotlar, ikili doğrusal ilişkiler elde etme Okutman notlarının takip edilmesi gerekmektedir.
6 Veri analizinde kullanılan genel prensipler: Örnekleme kavramı, yansızlık ve minimum varyans örnek ortalamasının örneklem dağılımı ve merkezi limit teoremi Okutman notlarının takip edilmesi gerekmektedir.
7 Veri analizinde kullanılan genel prensipler: Güven aralığı ve Hipotez testleriyle tek örneklem tahmini Okutman notlarının takip edilmesi gerekmektedir.
8 Veri analizinde kullanılan genel prensipler: Güven aralığı ve Hipotez testleriyle iki örneklem tahmini Okutman notlarının takip edilmesi gerekmektedir.
9 Deney tasarımı Okutman notlarının takip edilmesi gerekmektedir.
10 Varyans analizi Okutman notlarının takip edilmesi gerekmektedir.
11 Tek doğrusal regresyon Okutman notlarının takip edilmesi gerekmektedir.
12 Çoklu regresyon ve model kurma Okutman notlarının takip edilmesi gerekmektedir.
13 Kategorisel veri analizi Okutman notlarının takip edilmesi gerekmektedir.
14 Bazı seçilmiş konular ve uygulamaları Okutman notlarının takip edilmesi gerekmektedir.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

“Statistical Techniques for Data Analysis” by J.K. Taylor and C. Cihon, Chapman and Hall/CRC, 2nd Edition, 2004. ISBN: 9781584883852

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
32
32
Final Sınavı
1
39
39
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.