Bizi takip edin
|
EN

MATH 308 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Stokastik Süreçlere Giriş II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 308
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  MATH 307 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders Markov zincirlerini tanıtmayı ve Markov zincirlerinin çeşitli alanlardaki uygulamalarının göstermeyi amaçlamaktadır. Bu derste Markov zincirleri, dallanma süreçleri, Martingaleler ve sabit süreçler tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Stokastik süreç modellerini tanımlayabilecektir.
  • Martingalleri ve durağan süreçleri inceleyebilecektir.
  • Poisson sürecini detaylıca inceleyebilecektir.
  • Yenilenme sürecini açıklayabilecektir.
  • Brown hareketini açıklayabilecektir.
  • Stokastik tümlemeyi tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, Martingaller ve durağan süreçleri inceler. Ayrıca bu derste, Poisson süreci detaylandırılıp genişletilerek yenilenme sürecine değinilecektir. Yine bu ders çerçevesinde Brown hareketi ve stokastik tümleme incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Martingaller “Introduction to Stochastic Processes“ by Gregory F.Lawler, Chapman and Hall/CRC, 2nd Edition, 2006. ISBN-13: 978-1584886518, 5. Bölüm
2 Martingaller ve durağan süreçler “Introduction to Stochastic Processes“ by Gregory F.Lawler, Chapman and Hall/CRC, 2nd Edition, 2006. ISBN-13: 978-1584886518, 5. Bölüm
3 Poisson süreci “Introduction to Stochastic Processes“ by Gregory F.Lawler, Chapman and Hall/CRC, 2nd Edition, 2006. ISBN-13: 978-1584886518, 6. Bölüm
4 Poisson süreci (devamı) “Introduction to Stochastic Processes“ by Gregory F.Lawler, Chapman and Hall/CRC, 2nd Edition, 2006. ISBN-13: 978-1584886518, 6. Bölüm
5 Homojen olmayan Poisson süreci “Introduction to Stochastic Processes“ by Gregory F.Lawler, Chapman and Hall/CRC, 2nd Edition, 2006. ISBN-13: 978-1584886518, 6. Bölüm
6 Kuyruk teorisi uygulamaları “Introduction to Stochastic Processes“ by Gregory F.Lawler, Chapman and Hall/CRC, 2nd Edition, 2006. ISBN-13: 978-1584886518, 6. Bölüm
7 Yenilenme süreci “Introduction to Stochastic Processes“ by Gregory F.Lawler, Chapman and Hall/CRC, 2nd Edition, 2006. ISBN-13: 978-1584886518, 6. Bölüm
8 Yenilenme süreci (devamı) “Introduction to Stochastic Processes“ by Gregory F.Lawler, Chapman and Hall/CRC, 2nd Edition, 2006. ISBN-13: 978-1584886518, 6. Bölüm
9 Ara sınav -
10 Brown hareketi “Introduction to Stochastic Processes“ by Gregory F.Lawler, Chapman and Hall/CRC, 2nd Edition, 2006. ISBN-13: 978-1584886518, 8. Bölüm
11 Brown hareketi (devamı) “Introduction to Stochastic Processes“ by Gregory F.Lawler, Chapman and Hall/CRC, 2nd Edition, 2006. ISBN-13: 978-1584886518, 8. Bölüm
12 Geri ve ileri yönde yayınım denklemleri “Introduction to Stochastic Processes“ by Gregory F.Lawler, Chapman and Hall/CRC, 2nd Edition, 2006. ISBN-13: 978-1584886518, 8. Bölüm
13 Uygulamalar “Introduction to Stochastic Processes“ by Gregory F.Lawler, Chapman and Hall/CRC, 2nd Edition, 2006. ISBN-13: 978-1584886518, 8. Bölüm
14 Stokastik tümleme “Introduction to Stochastic Processes“ by Gregory F.Lawler, Chapman and Hall/CRC, 2nd Edition, 2006. ISBN-13: 978-1584886518, 9. Bölüm
15 Dersin gözden geçirilmesi -
16 Final Sınavı -

 

Ders Kitabı

“Introduction to Stochastic Processes“ by Gregory F.Lawler, Chapman and Hall/CRC, 2nd Edition, 2006. ISBN-13: 978-1584886518

Önerilen Okumalar/Materyaller

“Probability Theory“ by Alexander A.Borovkov, Springer-Verlag London, 2013. ISBN-13: 978-1447152002

“Stochastic Processes“ by Sheldon Ross, Wiley, 2nd Edition,1995. ISBN-13: 978-0471120629

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
20
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

X
7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.