Bizi takip edin
|
EN

MATH 450 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Oyunlar Kuramı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 450
Güz/Bahar
3
0
3
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencinin insanlar ve kurumlar arasındaki ilişkilerde kişinin ya da kurumun kazancını maksimize etmesine yönelik oyunlar kuramı kavramlarını anlamasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Oyunları yorumlayabilecektir.
  • Tutsak ikilemini çözümleyebilecektir.
  • Oyun teorisi statejilerini kullanarak stratejik düşünme yeteneğini geliştirebilecektir.
  • Nash Kuramı, Nash Dengesi ve uygulamalarını yapabilecektir.
  • Bütünüyle bilgi temelli oyunlar, tekrar tekrar oynanan, ardışık oyunlar, tam olmayan bilgi temelli oyunlar, piyasa oyunları gibi oyunları tartışabilecektir.
Ders Tanımı Oyunların temel kavramları, Tutsak ikilemi , ComlabGames yazılımı, Stratejiler, Ardıl hamleler ve oyunlar, Risk ve olasılıklar, Eşzamanlı hamleler ve oyunlar, Nash kuramı, Tam olmayan informatik oyunlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oyunlar kuramına giriş, temel kavramlar "A Guide to Game Theory" by Fiona Carmichael, Pearson Education Canada, 1st Edition, 2005. ISBN-13: 978-0273684961​ Bölümler 1.1, 1.2
2 İki kişilik toplam sıfır oyunlar "A Guide to Game Theory" by Fiona Carmichael, Pearson Education Canada, 1st Edition, 2005. ISBN-13: 978-0273684961​ Bölümler 1.3
3 Stratejik düşünme ve stratejiler "A Guide to Game Theory" by Fiona Carmichael, Pearson Education Canada, 1st Edition, 2005. ISBN-13: 978-0273684961​ Bölümler 2.1, 2.2
4 Ardıl oyunlar "A Guide to Game Theory" by Fiona Carmichael, Pearson Education Canada, 1st Edition, 2005. ISBN-13: 978-0273684961 ​Bölüm 1.4
5 Eşzamanlı oyunlar, karışık stratejiler "A Guide to Game Theory" by Fiona Carmichael, Pearson Education Canada, 1st Edition, 2005. ISBN-13: 978-0273684961​ Bölüm 6.1
6 Tutsak ikilemi "A Guide to Game Theory" by Fiona Carmichael, Pearson Education Canada, 1st Edition, 2005. ISBN-13: 978-0273684961​ Chapter 3
7 Ara Sınav
8 Nash Kuramı, Nash dengesi "A Guide to Game Theory" by Fiona Carmichael, Pearson Education Canada, 1st Edition, 2005. ISBN-13: 978-0273684961​ Bölüm 2.3
9 Nash dengesinin uygulamaları "A Guide to Game Theory" by Fiona Carmichael, Pearson Education Canada, 1st Edition, 2005. ISBN-13: 978-0273684961​ Bölüm 2.3
10 N kişilik oyunlar "A Guide to Game Theory" by Fiona Carmichael, Pearson Education Canada, 1st Edition, 2005. ISBN-13: 978-0273684961​ Bölüm 1.7
11 Ardıl ve eşzamanlı alt oyunlar, tekralı oyunlar "A Guide to Game Theory" by Fiona Carmichael, Pearson Education Canada, 1st Edition, 2005. ISBN-13: 978-0273684961​ Bölümler 4.1, 1.5
12 Tam olmayan informatik oyunlar, piyasa oyunları "A Guide to Game Theory" by Fiona Carmichael, Pearson Education Canada, 1st Edition, 2005. ISBN-13: 978-0273684961​ Bölümler 7.1, 7.2, 7.3
13 Dönem sonu proje sunumları
14 Dönem sonu proje sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

"A Guide to Game Theory" by Fiona Carmichael, Pearson Education Canada, 1st Edition, 2005. ISBN-13: 978-0273684961​

Önerilen Okumalar/Materyaller

"Strategies and Games" by Prajit Dutta, The MIT Press, 1/27/99 Edition, 1999. ISBN-13: 978-0262041690

"Game Theory for Applied Economists" by Robert Gibbons, Princeton University Press, Reprint edition,1992. ISBN-13: 978-0691003955

"Games and Decisions: Introduction and Critical Survey" by Luce, R.D. and Raiffa, H,  Dover Publications, Reprinted Edition, 1989. ISBN-13: 978-0486659435

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

X
10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.