Bizi takip edin
|
EN

MATH 480 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Cebirsel Sayılar Teorisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 480
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, cebirsel sayıların temel konuları ve özelliklerini tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Cebirsel sayıları tanımlayabilecektir.
  • Sayı cisimlerini tanımlayabilecektir.
  • İdealleri çarpanlara ayırabilecektir.
  • Farklı sayı cisimlerini kıyaslayabilecektir.
  • İlgili cebirsel yapıları elde edebilecektir.
  • Cebirsel yapılar ile sayı alanlarını ilişkilendirebilecektir.
  • Geometrik metodları uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, klasik problemlerin çözümünde oynadığı rollerden yola çıkarak cebirsel sayılar tanımlanır ve özellikleri incelenir. Ayrıca, cebirin soyut konularının daha somut olarak anlaşılmasını sağlar. Bu derste, yaklaşım temeldir ve gerekli tüm konular en başından ele alınır. Geometrik yöntemler de Minkowski teoreminin uygulaması olarak tartışılıcaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Halkalar ve cisimler “Algebraic Number Theory” by I. N. Stewart, D. O. Tall, Springer, 2nd Edition, 1987. ISBN-13: 978-0412298707
2 Cisimlerin genişletilmesi “Algebraic Number Theory” by I. N. Stewart, D. O. Tall, Springer, 2nd Edition, 1987. ISBN-13: 978-0412298707
3 Modüller “Algebraic Number Theory” by I. N. Stewart, D. O. Tall, Springer, 2nd Edition, 1987. ISBN-13: 978-0412298707
4 Cebirsel sayılar “Algebraic Number Theory” by I. N. Stewart, D. O. Tall, Springer, 2nd Edition, 1987. ISBN-13: 978-0412298707
5 Cebirsel tamsayılar “Algebraic Number Theory” by I. N. Stewart, D. O. Tall, Springer, 2nd Edition, 1987. ISBN-13: 978-0412298707
6 Tamsayılar halkası “Algebraic Number Theory” by I. N. Stewart, D. O. Tall, Springer, 2nd Edition, 1987. ISBN-13: 978-0412298707
7 Karesel ve devirsel cisimler “Algebraic Number Theory” by I. N. Stewart, D. O. Tall, Springer, 2nd Edition, 1987. ISBN-13: 978-0412298707
8 Çarpanlama “Algebraic Number Theory” by I. N. Stewart, D. O. Tall, Springer, 2nd Edition, 1987. ISBN-13: 978-0412298707
9 EB’ler ve TÇB’ler “Algebraic Number Theory” by I. N. Stewart, D. O. Tall, Springer, 2nd Edition, 1987. ISBN-13: 978-0412298707
10 Tek çarpanlamanın sonuçları “Algebraic Number Theory” by I. N. Stewart, D. O. Tall, Springer, 2nd Edition, 1987. ISBN-13: 978-0412298707
11 İdeallerin çarpanları “Algebraic Number Theory” by I. N. Stewart, D. O. Tall, Springer, 2nd Edition, 1987. ISBN-13: 978-0412298707
12 Örgüler “Algebraic Number Theory” by I. N. Stewart, D. O. Tall, Springer, 2nd Edition, 1987. ISBN-13: 978-0412298707
13 Minkowski teoremi “Algebraic Number Theory” by I. N. Stewart, D. O. Tall, Springer, 2nd Edition, 1987. ISBN-13: 978-0412298707
14 Sınıf grubu ve sınıf sayısı “Algebraic Number Theory” by I. N. Stewart, D. O. Tall, Springer, 2nd Edition, 1987. ISBN-13: 978-0412298707
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

“Algebraic Number Theory” by I. N. Stewart, D. O. Tall, Springer, 2nd Edition, 1987. ISBN-13: 978-0412298707

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
12
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
10
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
20
40
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.