Bizi takip edin
|
EN

MATH 313 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı Matematikte Programlama Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 313
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin Mathematica ve Matlab temel yazılımlarını kullanarak uygulamalı bilimlerde ortaya çıkan matematiksel problemler için temel programlama tekniklerini edinmelerine olanak sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fonksiyon ve grafiklerini inceleyebilecektir.
  • Uygulamalı bilimlerdeki matematiksel problemleri çözümleyebilmek için bir algoritmik yaklaşım üretebilecektir.
  • Bir matematiksel yazılım kullanarak bir problemi yorumlayabilecektir.
  • Yeni program yapıları oluşturarak bir çözüm metodu oluşturabilecektir.
  • Çözümlenmesi zor olan matematiksel problemleri sayısal olarak hesaplayabilecektir.
  • Programlar için hata ayıklaması yapabilecektir.
Ders Tanımı Temel algoritmalar; Matlab ve Mathematica yazılımlarının temel komutları ve bu yazılımlardaki matematiksel fonksiyonlar; Sayısal çözümler; Sayısal hesaplamalar; Fonksiyon grafiklerinin yorumlanması; Programlama yöntemleri; Polinom interpolasyonu; Sayısal integral; Denklem köklerinin sayısal yöntemlerle bulunması.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 LaTeX’ e giriş. George Grätzer, “More Math Into LaTeX”, 5th Edition (Springer, 2016), 3-39.
2 Denklemler, resim and tablo ortamları . George Grätzer, “More Math Into LaTeX”, 5th Edition (Springer, 2016), 43-160, 191-224.
3 Beamer paketi kullanarak sunum, bibliografik kayıtlar and referans süreçler. George Grätzer, “More Math Into LaTeX”, 5th Edition (Springer, 2016), 234-251, 307-342.
4 Mathematica’ya giriş Eugene Don, “Schaum's Outline of Mathematica”, 3rd edn (McGraw-Hill, 2018), chapter 1.
5 Temel konular ve listeler Eugene Don, “Schaum's Outline of Mathematica”, 3rd edn (McGraw-Hill, 2018), chapter 2, chapter 3.
6 İki boyutlu grafikler, üç boyutlu grafikler Eugene Don, “Schaum's Outline of Mathematica”, 3rd edn (McGraw-Hill, 2018), chapter 4, chapter 5.
7 Denklemler Eugene Don, “Schaum's Outline of Mathematica”, 3rd edn (McGraw-Hill, 2018), chapter 6.
8 Ara sınav
9 Algebra ve trigonometri, diferansiyel kalkulüs Eugene Don, “Schaum's Outline of Mathematica”, 3rd edn (McGraw-Hill, 2018), chapter 7, chapter 8.
10 Integral kalkulüs, çok boyutlu kalkulüs Eugene Don, “Schaum's Outline of Mathematica”, 3rd edn (McGraw-Hill, 2018), chapter 9, chapter 10.
11 Adi Diferansiyel Denklemler, Lineer Algebra Eugene Don, “Schaum's Outline of Mathematica”, 3rd edn (McGraw-Hill, 2018), chapter 11, chapter 12.
12 Simulasyon teknikleri- Monte Carlo yöntemi Dirk P. Kroese, Thomas Taimre, Zdravko I. Botev, “Handbook of Monte Carlo Methods”, (Wiley, 2011), chapter 1, chapter 2
13 Simulasyon teknikleri- Monte Carlo yöntemi Dirk P. Kroese, Thomas Taimre, Zdravko I. Botev, “Handbook of Monte Carlo Methods”, (Wiley, 2011), chapter 3, chapter 4
14 Simulasyon teknikleri- Monte Carlo yöntemi Dirk P. Kroese, Thomas Taimre, Zdravko I. Botev, “Handbook of Monte Carlo Methods”, (Wiley, 2011), chapter 16, chapter 17
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

George Grätzer, More Math Into LaTeX, 5th edn (Springer, 2016). ISBN-13: 978-3319237954

Eugene Don, Schaum's Outline of Mathematica, 3rd edn (McGraw-Hill, 2018). ISBN-13: 9781260120738

Dirk P. Kroese, Thomas Taimre, Zdravko I. Botev, “Handbook of Monte Carlo Methods”, (Wiley, 2011). ISBN:9780470177938

Önerilen Okumalar/Materyaller

T. Oetiker Latex in 157 minutes: The (Not So) Short Introduction to Latex, (Samurai Media Limited, 2015). ISBN-13: 978-9881443625

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
15
Portfolyo
0
Ödev
2
8
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
28
28
Final Sınavı
1
31
31
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

X
7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

X
8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.