Bizi takip edin
|
EN

MATH 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Doğrusal İntegral Denklemler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 410
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, uygulamalı matematik, teorik mekanik ve matematiksel fizikte sıkça karşılaşılan problemlere çözüm sağlamayı amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İntegral operator and fonksiyonel konularını analiz edebilecektir.
  • Green fonksiyonlar, Fredholm ve Volterra integral denklemleri ve varyasyonlarının hesabını yapabilecektir.
  • Uygulamalı matematik problemlerini analiz edebilecektir.
  • Green fonksiyonlarını kullanarak adi ve parçalı diferansiyel denklemlerini çözebilecektir.
  • Lineer integral denklemlerin ve varyasyonlar hesabındaki tipik problemleri çözebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, Green fonksiyonlarının temel konuları tartışılacaktır. Adi diferansiyel denklemlerin çözüm uygulamaları, 1. ve 2. tipdeki Fredholm ve Volterra denklemleri, ayrılabilir çekirdek ile Fredholm denklemleri incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İntegral denklemin tanımı, Fredholm integral denklemleri, tekil integral denklemler, çekirdek fonksiyonun çeşitleri “Linear Integral Equations” by Rainer Kress, Springer Verlag, 3rd Edition, 2014. ISBN-13: 978-1461495925 Chapter 1
2 İntegral denklemler, Ayrılabilir çekirdek, Fredholm alternatifi “Linear Integral Equations” by Rainer Kress, Springer Verlag, 3rd Edition, 2014. ISBN-13: 978-1461495925 Chapter 1
3 Bir yaklaşım metodu “Linear Integral Equations” by Rainer Kress, Springer Verlag, 3rd Edition, 2014. ISBN-13: 978-1461495925Chapter 2
4 Ardışık yaklaştırma metodu “Linear Integral Equations” by Rainer Kress, Springer Verlag, 3rd Edition, 2014. ISBN-13: 978-1461495925 Chapter 2
5 Volterra integral denklemi “Linear Integral Equations” by Rainer Kress, Springer Verlag, 3rd Edition, 2014. ISBN-13: 978-1461495925 Chapter 3
6 Fredholm çözüm metodu “Linear Integral Equations” by Rainer Kress, Springer Verlag, 3rd Edition, 2014. ISBN-13: 978-1461495925 Chapter 4
7 Fredholm birinci teoremi “Linear Integral Equations” by Rainer Kress, Springer Verlag, 3rd Edition, 2014. ISBN-13: 978-1461495925 Chapter 4
8 Fredholm ikinci teoremi “Linear Integral Equations” by Rainer Kress, Springer Verlag, 3rd Edition, 2014. ISBN-13: 978-1461495925 Chapter 4
9 Fredholm üçüncü teoremi “Linear Integral Equations” by Rainer Kress, Springer Verlag, 3rd Edition, 2014. ISBN-13: 978-1461495925 Chapter 5
10 Başlangıç değer problemleri “Linear Integral Equations” by Rainer Kress, Springer Verlag, 3rd Edition, 2014. ISBN-13: 978-1461495925 Chapter 9
11 Sınır değer problemleri “Linear Integral Equations” by Rainer Kress, Springer Verlag, 3rd Edition, 2014. ISBN-13: 978-1461495925 Chapter 9
12 Green fonksiyonu yaklaşımı “Linear Integral Equations” by Rainer Kress, Springer Verlag, 3rd Edition, 2014. ISBN-13: 978-1461495925 Chapter 6
13 Kısmi diferansiyel denklemlere uygulamaları “Linear Integral Equations” by Rainer Kress, Springer Verlag, 3rd Edition, 2014. ISBN-13: 978-1461495925 Chapter 9
14 Simetrik çekirdekler “Linear Integral Equations” by Rainer Kress, Springer Verlag, 3rd Edition, 2014. ISBN-13: 978-1461495925 Chapter 10
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

“Linear Integral Equations” by  Rainer Kress, Springer Verlag, 3rd Edition, 2014. ISBN-13: 978-1461495925

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
-
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
30
60
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.