Bizi takip edin
|
EN

PHYS 100 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel Fizik I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PHYS 100
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere mekaniğin temelini oluşturan yasaları öğretmek ve bu yasaların günlük hayatta karşımıza nasıl çıktığını anlatmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • bir, iki ve üç boyutta hareket eden cisimlerin hareketlerini kinematik yasaları yardımıyla belirleyebilecektir.
  • Newton yasalarını mekanik problemlerinin çözümünde kullanabilecektir.
  • verilen mekanik bir sistem için kinetik enerjiyi ve potansiyel enerjiyi hesaplayabilecektir.
  • çarpışma ve patlamaların dinamiğini momentum kavramı yardımı ile analiz edebilecektir.
  • katı cisimlerin dönmeleri ve dönmelerin dinamiği konularını tartışabilecektir.
  • dairesel ve periyodik şekilde hareket eden cisimlerin hareketlerini tarif edebilecektir.
  • deneysel düzenekleri kullanarak veri toplama ve analiz etme yeteneğini kazanacaktır.
Ders Tanımı Ders ve uygulamaları kapsamında hareket ve Newton yasaları, iş ve kinetik enerji kavramları, potansiyel enerji ve enerji korunumu yasası, momentum ve çarpışmalar, dönmenin dinamiği ve kütle çekimi konuları işlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, ölçümler ve tahmin etme Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 1. ISBN: 9780136139225
2 Bir boyutta kinematik Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 2. ISBN: 9780136139225
3 İki boyutlu kinematik; vektörler Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 3. ISBN: 9780136139225
4 Dinamik: Newton hareket yasaları Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 4. ISBN: 9780136139225
5 Newton yasalarının uygulamaları Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 5. ISBN: 9780136139225
6 Newton yasalarının uygulamaları Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 5. ISBN: 9780136139225
7 Kütle çekimi Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 6. ISBN: 9780136139225
8 İşlenen konuların genel tekrarı, Ara sınav
9 İş ve enerji Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 7. ISBN: 9780136139225
10 Enerjinin korunumu Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 8. ISBN: 9780136139225
11 Doğrusal momentum Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 9. ISBN: 9780136139225
12 Doğrusal momentum Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 9. ISBN: 9780136139225
13 Dönme hareketi Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 10. ISBN: 9780136139225
14 Açısal momentum Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). Bölüm 11. ISBN: 9780136139225
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Douglas C. Giancoli, Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics and Mastering Physics, 4th edn. (Pearson, 2008). ISBN: 9780136139225

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
1
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
10
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
28
28
Final Sınavı
1
36
36
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.