Bizi takip edin
|
EN

MATH 455 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çizge Kuramı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 455
Güz/Bahar
3
0
3
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Çizge kuramı, optimizasyon ve hesaplamada oldukça yararlı ve kullanışlıdır. Bu dersin temel hedefi çizge kuramına taze bir yaklaşımda bulunmaktdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çizgelerle modelleme yapabilecektir.
  • Bir çizgenin belirli özelliklere sahip olup olmadığını belirleyebilecektir.
  • Çizge problemlerine uygun algoritmalar yazabilecektir.
  • Bilgisayar bilimlerindeki temel algoritma tekniklerinde uzmanlaşabilecektir.
  • Çizge kuramında biyoloji uygulamalarını çözebilecektir.
Ders Tanımı Grafik gösterimleri, çeşitli grafikler. Yürüme, güzergah, uzaklık ve ağaçlar.Kromatik sayılar, kromatik indeksler, beş renk kuramı, dört renk varsayımı.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Grafikler ve digraflar "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introductiın" by R. P. Grimaldi, , Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343
2 Temel çizgeler "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introductiın" by R. P. Grimaldi, , Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343
3 Çizge modellemesi uygulamaları "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introductiın" by R. P. Grimaldi, , Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343
4 Yürüme, uzaklık, yol, döngü ve ağaçlar "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introductiın" by R. P. Grimaldi, , Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343
5 Alt çizgeler ve çizge işlemleri "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introductiın" by R. P. Grimaldi, , Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343
6 Ara Sınav
7 Grafik İzomorfizmi, temsiller "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introductiın" by R. P. Grimaldi, , Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343
8 Ağaçlar: köklü ağaçlar, ikili ağaçlar "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introductiın" by R. P. Grimaldi, , Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343
9 Katalan sayıları, ikili ağaçlarda seyahat, geren ağaçlar "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introductiın" by R. P. Grimaldi, , Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343
10 Köşe ve dal bağlantılılığı, güvenilir ağların inşası "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introductiın" by R. P. Grimaldi, , Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343
11 Mak-Min dualiği ve Menger’s teoremleri, Euler turları "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introductiın" by R. P. Grimaldi, , Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343
12 Hamilton yolları ve döngüleri, satıcı problemi "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introductiın" by R. P. Grimaldi, , Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343
13 Köşe ve dal boyamaları "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introductiın" by R. P. Grimaldi, , Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343
14 Harita boyama ve mathematica uygulamaları "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introductiın" by R. P. Grimaldi, , Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

"Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction" by R. P. Grimaldi, , Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343

Önerilen Okumalar/Materyaller

"Graph Theory: Modeling, Applications, and Algorithms" by Geir Agnarsson and Raymond Greenlaw, Pearson, 1st Edition, 2007. ISBN-13: 978-0131423848

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
28
56
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.