Bizi takip edin
|
EN

RM 403 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı Risk Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RM 403
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilerin riskleri tanımlamalarına, risk ölçümü yapılabilmesi için çeşitli yaklaşımları belirlemelerine, ve bunların kurumsal strateji üzerindeki etkilerini incelemelerine, hedge yapılıp yapılmaması konusunda karar verebilmelerine, hedge yapılmasının uygun görüldüğü anlarda hedge hedeflerine ulaşılabilmesi için alternatif stratejiler belirmelerine olanak sağlayan temel araçlar ve fikirler üzerine odaklanmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Riski tanımlayarak risk ölçümü yapabilecektir.
  • Riskin kurumsal strateji üzerindeki etkilerini inceleyebilecektir.
  • Hedge yapılıp yapılmaması konusunda karar verebilecektir.
  • Hedge yapılmasını uygun gördüğü anlarda hedge hedeflerine ulaşılabilmesi için alternatif stratejiler belirleyebilecektir.
  • Veri ve portföy analizi yaparken muhtelif yöntemleri kullanabilecektir.
  • Excel, Risk MetricsTM ve benzeri yazılımları kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste veri ve portföy analizi muhtelif yöntemler kullanılarak gerçekleştirilecektir. Öğrenme teknikleri genellikle Excel tabanlı olup JP Morgan tarafından geliştirilen RiskMetricsTM yazılımı, risk analiz ve modellemesinde ölçüt olarak alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Self Introductions & General Information on the Course Textbook: Risk Management and Financial Institutions by John C. Hull, ISBN: 9780138006174
2 Introduction to Risk Management Chapter. 1
3 Banks, Insurance Companies and Pension Plans Chapters. 2 & 3
4 Financial Instruments Chapter. 5
5 How Traders Manage Their Exposure Chapter. 6
6 Interest Rate Risk Chapter 7
7 Value at Risk Chapter. 8
8 Volatility Chapter. 9
9 Vize
10 Correlations and Copulas Chapter. 10
11 Market Risk VaR – Historical Simulation Approach Market Risk VaR – ModelBuilding Approach Chapters. 12 & 13
12 Credit Risk Chapters. 14 & 15
13 Scenario Analysis & Stress Testing Chapter. 17
14 Operational, Liquidity & Model Risk Chapters. 18 20
15 Risk Management Mistakes to Avoid & Review for Final Exam (Comprehensive) Chapter. 22
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri
Önerilen Okumalar/Materyaller TEXTBOOK: Risk Management and Financial Institutions, John C. Hull, ISBN: 9780138006174 Applied Risk Analysis, Jonathan Mun, 9780471478850 Journals & Magazines Risk Magazine (http://www.risk.net/ , paid subscription required, abstracts available for free) Global Risk Regulator (http://www.globalriskregulator.com , paid subscription required, abstracts and some articles are available for free) The Journal of Risk (http://www.thejournalofrisk.com/) Daily Journals Financial Times Wall Street Journal WebSites (sign up required) GARP (http://www.garp.org/) PRMIA (http://www.prmia.org/) Riskmetrics (http://www.riskmetrics.com/) Bank for International Settlements (http://www.bis.org) Risk Management WebSites http://www.riskworld.com/websites/webfiles/ws5aa015.htm

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
10
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
6
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
14
14
    Toplam
114

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.