Bizi takip edin
|
EN

INS 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sigortacılığa Giriş ve Aktüerya Matematiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
INS 401
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Hayat sigortası, sigortalı kişinin vefat etmesine kadar olan sürede sigortalı tarafından ödenecek olan primleri ödemeye söz verdiği, poliçe sahibi ve sigortacı arasındaki anlaşmadır. Bu anlaşmaya bağlı olarak, ölüm dışında herhangi bir geçici ya da kalıcı bir hastalık için ek teminat verilebilir. Bunun karşılığında, poliçe sahipleri bu teminat için ek primi, belirli aralıklarla taksitlendirilerek ya da peşin olarak öder. Sigortacılık ve Aktüeryal Matematik dersinin amacı, hayat sigortalarında aktüeryal çalışmaları belirli bir seviyede ilişkilendiren matematik teknikleri öğrenmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hayat sigortalarında teminat, prim, rezerv, yıllık teminat rezervini hesaplayabilecekler.
  • Hayat sigortalarında aktüeryal matematik tekniklerini uygulayabilecekler.
  • Hayat sigortalarında prim ve teminatlar arasındaki farkları tartışabilecekler.
  • Hayat sigortalarının çeşitlerini açıklayabilecekler.
  • Faiz, hayat anüite maodelleri, hayat sigortaları modellerini tanımlayabilecekler.
Ders Tanımı Faiz teorisi, hayat tablosu, hayat anüiteleri, hayat sigortaları, primler, rezevler, çoklu hayat teorisi, çoklu azalım modelleri.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Faiz teorisi Faiz çeşitleri ve prensipleri
3 Hayat tabloları Hayat tabloları
4 Belirli anüiteler Anüite çeşitleri
5 Hayat sigortası modelleri Hayat anüiteleri
6 Hayat anüite modelleri Hayat anüiteleri
7 Yıllık tazminat primleri Net primler
8 Yıllık tazminat primleri Rezervler
9 Ara sınav
10 Yıllık tazminat primleri Net tek rezerv ve modern rezerv sistemleri
11 Rezerv Sigorta genel rezerv prensipleri
12 Rezerv Brüt prim
13 Çoklu hayat teorisi Bileşik hayat fonksiyonları
14 Çoklu hayat teorisi Bileşik hayat fonksiyonları
15 Çoklu azalım teorisi Çift azalımlı modeller
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Gauger A.G.(2006), Actuarial Models, Second Edition, BPP Professional Education.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Zhu Y. (2000), Actuarial Model Life Insurance and Annuity, Series in Actuarial Science, Volume I, International Press.

 

Promislow S.D. (2006), Fundamentals of Actuarial Mathematics, John&Wiley and Sons.

 

Dickson D.C.M., Hardy M.R., and Waters H.R. (2009), Actuarial Mathematics for Life Contingencies, Cambridge University Press

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
19
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
5
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
25
25
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.