Bizi takip edin
|
EN

ECON 407 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı İktisadi Analiz
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 407
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  ECON 101 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya ECON 102 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya ECON 100 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya GEEC 203 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin ekonomik modellerin geleneksel ve karşılaştırmalı statik analizinden modern ve dinamik bir hesaplama çalışmasına geçmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bir ekonomik problemi eşitleme, onu matematiksel bir modelde formüle etme ve onu hesaplamalı olarak çözme yeteneği, çoğu ekonomist için çok önemli ve ayırt edici bir yeterlilik haline geliyor. Bu nedenle bu ders, hem makro hem de mikro ekonomik konuları kapsayan ve bu modelleri çözmek için gereken sayısal teknikleri araştıran statik ve dinamik modeller etrafında düzenlenmiştir. Dersin temel amacı, öğrencilerin, MATLAB/Dynare kodlarını kullanarak, hesaplama yöntemlerini tam olarak anlayabileceklerini gösterebilmeleri için, modelleri kendilerinin değiştirme yeteneğini geliştirmelerini sağlamaktır. Bu ders, öğrenciye bir mikroekonomik ve makroekonomik model yazmak, bir dengeyi tanımlamak, hesaplama yöntemlerini kullanarak dengeye yaklaşmak ve modelin ekonomik soruları cevaplamak için kullanılabilmesi için modeli kalibre etmek ve simüle etmek için güçlü araçlarla donatmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonomik bir model kurabilecektir.
  • Ekonomide dengeyi açıklayabilecektir.
  • Durağan dengeyi hesaplayabilecektir.
  • Stokastik ve deterministik şokları ayırt edebilecektir.
  • Basit bir makroekonomik modeli kalibre ve simüle edebilecektir.
Ders Tanımı Ders kantitatif makroekonomiye giriş ile başlar ve temel deterministik model ve rekabetçi dengenin tanımlanmasıyla devam eder. Daha sonra durağan denge öğretilir. Ders laboratuarda Matlab ve Dynare programlarıyla ilgili temel bilgiler verilerek devam eder. Ders temel bir reel konjonktür dalgalanması (RBC) modelinin kalibre ve simüle edilmesiyle son bulur

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matlab;a giriş: Temel Komutlar ve işlemler Etter Chp 1-3
2 Matlab;a giriş: Fonksiyonlar ve grafikler Etter Chp 4 A&V: Chp 1
3 Matlab;a giriş: Programlama Etter Chp 7 Attaway 6
4 Ekonomik Modeller için Matlab Sheppard
5 Arz ve talep modeli ve Matlab: Sayısal sonuçlar A&V: Chp 1
6 Dış Ticaret ve Arz Talep Modeli: Refah Analizi I A&V: Chp 2
7 Dış Ticaret ve Arz Talep Modeli: Refah Analizi II A&V: Chp 3
8 Ara sınav
9 Kapalı bir ekonomide IS–LM modeli: Matlab Programı A&V :Chp 4
10 Açık bir ekonomide Mundel-Fleming modeli: Matlab Programı A&V :Chp 5
11 AD–AS modeli:Matlab Programı ve Sayısal sonuçlar A&V :Chp 6
12 Ekonometrik Analiz ve Matlab Frain, Sheppard
13 Ara sınav
14 Mikroekonomik Analiz: Fayda Maksimizasyonu ve Matlab Wang
15 Mikroekonomik Analiz: Kar Maksimizasyonu ve Matlab Wang
16 Proje Sunumları

 

Ders Kitabı

S. Attaway: MATLAB A Practical Introduction to Programming and Problem Solving (2019)

Afonso and Vasconcelos: Computational Economics: A concise introduction (2016)

D. Etter: Introduction to MATLAB (2015)

Önerilen Okumalar/Materyaller

F.Wang: Introductory-Mathematics for Economists with-Matlab (2020)

J. Frain MATLAB for Economics and Econometrics A Beginners Guide (2014)

Greenwood and Marto: Numerical analysis for Macroeconomics (2019).

P.Gruber: Solving Economics and Finance problems with MATLAB (2016)

K. Sheppard: Econometric and Statistical Analysis in MATLAB 2017).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
1
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
25
50
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.