Bizi takip edin
|
EN

IE 334 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kalite Güvence ve Güvenilirlik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
IE 334
Güz/Bahar
2
2
3
7

Ön-Koşul(lar)
  IE 234 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veya MATH 236 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı kalite güvence ve güvenilirlik analizlerinde kulanılan teknikler ve temel modeller hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Dersin konuları arasında hipotez testleri, örnekleme, Shewhart kontrol grafikleri, Xbar ve R kontrol grafikleri, süreç yeterlilik ve güvenilirlik yer almaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kalitenin anlamını ve kaliteyi iyileştirmek için tasarım ve kontrolün önemini açıklayabilecek
  • Veri karakterizasyonu için istatistiksel yöntemleri ve veri olasılık kavramlarını uygulayabilecek
  • Örnekleme dağılımını ve hipotez testini açıklayabilecek
  • Kaliteyi iyileştirmek için kontrol grafiği tekniklerini uygulayabilecek
  • Tolerans ve süreç yeterlilik değerlendirmesini uygulayabilecektir
  • Güvenilirlik verilerini analiz edebilecektir.
Ders Tanımı Kalite kavramı, kalitenin tarihsel gelişimi, kalite maliyetleri, istatistiksel veri analizi, altı sigmaya giriş, problem belirleme araçları, değişken veriler için kontrol grafikleri, özellik verileri için kontrol grafikleri, süreç yetenek analizi, ölçüm sistemi yetenek analizi, güvenilirlik analizi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kalite Yönetimi ve İyileştirmesine Giriş Montgomery, Kısım 1
2 6 Sigma: DMAIC Problem Çözme Yöntemi Montgomery, Kısım 2
3 Veri Karakterizasyonu için İstatistiksel Yöntemler ve Olasılık Terimleri Montgomery, Kısım 3.1, 3.2
4 Veri Karakterizasyonu için İstatistiksel Yöntemler ve Olasılık Terimleri Montgomery, Kısım 3.3, 3.4, 3.5
5 Süreç Kalitesi ile İlgili Çıkarımlar: Problem Belirleme ve Çözme Araçları Montgomery, Kısım 4.3, 4.4, 4.5, 4.6
6 Kontrol Grafikleri için İstatiksel Temel Montgomery, Kısım 5
7 Kontrol Grafikleri için İstatiksel Temel Montgomery, Kısım 5
8 Değişken Veriler için Kontrol Grafikleri Montgomery, Kısım 6
9 Değişken Veriler için Kontrol Grafikleri Montgomery, Kısım 6
10 Özellik Verileri için Kontrol Grafikleri Montgomery, Kısım 7.1, 7.2
11 Özellik Verileri için Kontrol Grafikleri Montgomery, Kısım 7.3, 7.4, 7.5
12 Süreç Yetenek Değerlendirmesi Montgomery, Kısım 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
13 Ölçüm Sistemi Analizi Montgomery, Kısım 8.7
14 Güvenilirlik Analizi Ders notlarının okunması
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Montgomery, D.C., Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley and Sons Co., 7th Edition, 2013.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ders Notları ve Slaytlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
3
35
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
12
24
Portfolyo
0
Ödev
1
26
26
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.