Bizi takip edin
|
EN

MATH 404 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Nümerik Analiz II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 404
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu derste, lineer ve lineer olmayan denklem sistemlerinin nümerik olarak çözümleri, nümerik türev ve integral hesaplama teknikleri, nümerik özdeğer hesaplama tekniklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Matris ve vektör normlarını kullanabilecektir.
  • Doğrusal denklem sistemlerini LU çarpanlarına ayırma yöntemi ile çözebilecektir.
  • Doğrusal denklem sistemlerini iteratif yöntemler kullanarak bulabilecektir.
  • Doğrusal olmayan denklemleri çözebilecektir.
  • Nümerik yöntemler kullanarak türev hesaplayabilecektir.
  • Nümerik yöntemler kullanarak integral hesaplayabilecektir.
  • Nümerik integrasyonun hatasını tahmin edebileceklerdir.
  • Nümerik yöntemler kullanarak özdeğer bulabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste lineer ve lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü doğrudan ve iteratif yöntemler kullanılarak elde edilecektir Nümerik türev ve integrasyon yöntemleri gösterilecektir ve özdeğer problemlerine nümerik yaklaşımlar incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matris cebiri M. Tezer, C. Bozkaya ,"Numerical Analysis", (ODTÜ Basım İŞliği, 2018). Bölüm 2.2
2 LU çarpanlara ayırma metodu, Hata kaynakları Timothy Sauer, Numerical Analysis, 2nd edition, (Pearson, 2012) Bölüm 2
3 LU çarpanlara ayırma metodu, Hata kaynakları Timothy Sauer, Numerical Analysis, 2nd edition, (Pearson, 2012) Bölüm 2
4 Iteratif motodlar: Jacobi Metodu Timothy Sauer, Numerical Analysis, 2nd edition, (Pearson, 2012) Bölüm 2
5 Gauss–Seidel Metodu ve SOR, iteratif motodların yakınsaklığı Timothy Sauer, Numerical Analysis, 2nd edition, (Pearson, 2012) Bölüm 2
6 Simetrik pozitif tanımlı matrisler için metodlar Timothy Sauer, Numerical Analysis, 2nd edition, (Pearson, 2012) Bölüm 2
7 Lineer olmayan denklem sistemleri Timothy Sauer, Numerical Analysis, 2nd edition, (Pearson, 2012) Bölüm 2
8 Ara Sınav
9 Nümerik türevleme, sonlu farklar metodu Timothy Sauer, Numerical Analysis, 2nd edition, (Pearson, 2012) Bölüm 5
10 Yuvarlama hataları, ekstrapolasyon Timothy Sauer, Numerical Analysis, 2nd edition, (Pearson, 2012) Bölüm 5
11 Nümerik integrasyon için Newton Cotes formülleri, yamuk kuralı, Simpson kuralı Timothy Sauer, Numerical Analysis, 2nd edition, (Pearson, 2012) Bölüm 5
12 Birleşik Newton Cotes kuralı, Açık Newton Cotes kuralları, Gauss kuadratör Timothy Sauer, Numerical Analysis, 2nd edition, (Pearson, 2012) Bölüm 5
13 Özdeğerler ve tekil değerler Kuvvet iterasyonu metodu Timothy Sauer, Numerical Analysis, 2nd edition, (Pearson, 2012) Bölüm 12
14 QR algoritması Timothy Sauer, Numerical Analysis, 2nd edition, (Pearson, 2012) Bölüm 12
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

"Numerical Analysis" by M. Tezer, C. Bozkaya, ODTÜ Basım İŞliği, 2018. ISBN13: 9789754293777

"Linear Algebra and Its Applications" by David C. Lay, Steven R. Lay, Judi J. McDonald, Pearson, 5th Edition, 2015. ISBN-13: 978-0321982384

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

"Numerical Analysis" by Timothy Sauer, Pearson​, 3rd Edition, 2017. ISBN-13: 978-0134696454

"Numerical Methods for Engineers and Scientists: An Introduction with Applications using MATLAB" by A. Gilat, V. Subramaniam, Wiley, 3rd Edition, 2014. ISBN: 978-1-118-55493-7

"Numerical Methods using MATLAB" by J.H. Mathews and K.D. Fink, Pearson Prentice Hall, 4th Edition, 2004. ISBN: 0131911783

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
6
24
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
26
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
6
6
36
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
34
34
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

X
8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.