Bizi takip edin
|
EN

RM 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Risk Yönetiminin Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RM 401
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin temel amacı öğrencilere son yıllarda önem kazanan ve ön plana çıkan finansal risk kavramı çerçevesinde muhtelif risklerin tanımlanması, bu risklerin ölçülmesine ve yönetilmesine ilişkin metotların ve varsayımların anlaşılmasının sağlanması ve farklı risk türlerinin nasıl ele alınması gerektiğinin öğretilmesidir. Bunun yanı sıra öğrencilere çalışacakları kurumlarda karşılaşabilecekleri muhtelif risklerin analizi ve çözümlenmesi için gerekli altyapının verilmesi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dersin sonunda öğrenciler riski türlerini ayırt edebileceklerdir
  • Aynı zamanda, öğrenciler bu dersin sonunda, finansal risk yönetiminde kullanılan türev ürünleri tanımlayabileceklerdir.
  • Bu derste öğrenciler finansal kurumların karşılaşabileceği çeşitli risklerden nasıl korunabileceğini ve riskleri minimize etmek için nasıl bir strateji gerçekleştireceklerini açıklayabileceklerdir.
Ders Tanımı Dersin içeriğini finansal kurumlarda karşılaşılabilecek finansal risklerin belirlenmesi, sınıflandırılması, ölçülmesi ve yönetilmesi oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction to risk Lecturer’s Own Notes
2 Introduction to risk management Lecturer’s Own Notes
3 Relationship between risk and return Lecturer’s Own Notes
4 Probability Jorion, Ch.02
5 Risk management tools: forwards, futures Jorion, Ch.05, Ch.08
6 Risk management tools: options, swaps Jorion, Ch.05, Ch.06, Ch.08
7 Movie
8 Mid-term
9 Types of risk: Market risk and market risk management Jorion, Ch.10, Ch.11
10 Types of risk: Credit risk and credit risk management Jorion, Ch.18, Ch.22, Ch.23
11 Types of risk: Operational risk and operational risk management Jorion, Ch.24, Ch.27
12 Risk measurement: stdev, beta, VaR Jorion, Ch.03, Ch.14, Ch.15
13 Portfolio management Jorion, Ch.16
14 Presentations
15 Presentations
16 Review

 

Ders Kitabı JORION, Philippe, Financial Risk Manager Handbook, Wiley
Önerilen Okumalar/Materyaller BOOKS

The Essentials of Risk Management, M. Crouhy, D. Galai, R. Mark, (CGM) 2006

Elements of Financial Risk Management, Peter F. Christoffersen,2003

Risk Management in Banking, Joel Bessis, Wiley, 2010

Risk Management and Capital Adequacy, Reto Gallati, McGrawHill, 2003

Implementing ValueatRisk, Philip Best, Wiley, 1998

Journals & Magazines

Risk Magazine (http://www.risk.net/ , paid subscription required, abstracts available for free)

Global Risk Regulator (http://www.globalriskregulator.com , paid subscription required, abstracts and some articles are available for free)

The Journal of Risk (http://www.thejournalofrisk.com/)

Daily Journals

Financial Times

Wall Street Journal

WebSites (sign up required)

GARP (http://www.garp.org/)

PRMIA (http://www.prmia.org/)

Riskmetrics (http://www.riskmetrics.com/)

Bank for International Settlements (http://www.bis.org)

Risk Management WebSites

http://www.riskworld.com/websites/webfiles/ws5aa015.htm

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
45
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
10
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
6
6
Proje
1
10
10
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
14
14
    Toplam
114

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

X
9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

X
10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.