Bizi takip edin
|
EN

MATH 425 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Matematiksel Hesaplama ve Simülasyon I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 425
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere matematiksel hesaplamanın ve simulasyonun temellerini vermektir. Ders,öğrencileri çeşitli simülasyon teknikleriyle tanıştırmayı ve sayısal yöntemlerle ilgili bilgi edindirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nümerik olarak farklı çeşitteki doğrusal ve doğrusal olmayan denklemleri çözebilecektir.
  • Diferansiyel denklemleri nümerik ve analitik olarak (MATLAB kullanarak) çözebilecektir.
  • Integral ve türevleri numerik olarak hesaplayabilecektir.
  • Grafik çizebilecektir.
  • Kesikli ve sürekli rassal değişkenler oluşturabilecektir.
  • Farklı stokastik süreçleri modelleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste çeşitli hesaplama metodları tartışılmaktadır. Öğrenciler denklemleri nümerik olarak çözüp, grafik çizerler. Olasılık teorisi ve istatistiğin uygulaması olarak farklı simülasyon teknikleri çalışılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Matlab:Data girişi ve basit matrisler,matris öğeleri,önermeler ve değişkenler, fonksiyonlar “The Student Edition of Matlab” Prentice Hall, Englewood Cliff, NJ, 1995. ISBN: 0131849794 7:26
2 Matlab:Matris işlemleri “The Student Edition of Matlab” Prentice Hall, Englewood Cliff, NJ, 1995. ISBN: 0131849794 30:46.
3 Matlab:Data analizleri “The Student Edition of Matlab” Prentice Hall, Englewood Cliff, NJ, 1995. ISBN: 0131849794 47:57.
4 Matlab:Grafik çizme “The Student Edition of Matlab” Prentice Hall, Englewood Cliff, NJ, 1995. ISBN: 0131849794 77:82.
5 Matlab:M dosyaları “The Student Edition of Matlab” Prentice Hall, Englewood Cliff, NJ, 1995. ISBN: 0131849794 87:99.
6 Matlab’in matematiksel hesaplamada kullanımı:çeşitli problemler “Numerical Methods” by J.D.Faires, R.Burden, International Thomson Publishing, 4th Edition, 1991. ISBN-13: 978-0534980597 24:46.
7 Nümerik metodlar,denklem çözümleri “Numerical Methods” by J.D.Faires, R.Burden, International Thomson Publishing, 4th Edition, 1991. ISBN-13: 978-0534980597 47:56
8 İnterpolasyon ve yakınsama “Numerical Methods” by J.D.Faires, R.Burden, International Thomson Publishing, 4th Edition, 1991. ISBN-13: 978-0534980597. 58:89.
9 Ara Sınav
10 Simülasyon konsepti “Simulation” by Sheldon M.Ross, Elsevier, 5th Edition, 2012. ISBN: 9780124158252 15.
11 Rastgele sayı oluşturma “Simulation” by Sheldon M.Ross, Elsevier, 5th Edition, 2012. ISBN: 9780124158252 41:48.
12 Kesikli rastgele değişken oluşturma “Simulation” by Sheldon M.Ross, Elsevier, 5th Edition, 2012. ISBN: 9780124158252 49:66.
13 Sürekli rastgele değişken oluşturma “Simulation” by Sheldon M.Ross, Elsevier, 5th Edition, 2012. ISBN: 9780124158252 67:86.
14 Olasılığa dayalı olayların Matlab ile simülasyonu “Simulation” by Sheldon M.Ross, Elsevier, 5th Edition, 2012. ISBN: 9780124158252 87:110.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

“The Student Edition of Matlab” Prentice Hall, Englewood Cliff, NJ, 1995. ISBN: 0131849794

Önerilen Okumalar/Materyaller

"Numerical Methods using MATLAB" by J.H. Mathews and K.D. Fink, Pearson Prentice Hall, 4th Edition, 2004. ISBN: 0131911783

“Numerical Methods” by J.D.Faires, R.Burden,  International Thomson Publishing, 4th Edition, 1991. ISBN-13: 978-0534980597

“Simulation” by Sheldon M.Ross, Elsevier, 5th Edition, 2012. ISBN: 9780124158252

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
20
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

X
8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.