Bizi takip edin
|
EN

MATH 441 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Fonksiyonel Analiz I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 441
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu iki aşamalı ders fonksiyonel analizin temelini derinlemesine inceler. Bu dersin amacı, fonksiyonel analizin metrik uzayda genel sonuçları, chauchy dizileri, tamlık, normlu ve banach uzay gibi temel konularını kapsaması ve bu konuların temel özelliklerinin anlaşılmasıdır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Metrik ve normlu uzayların genel özelliklerini ve birbiri arasındaki ilişkileri açıklayabilecektir.
  • Fonksiyon, fonksiyonel ve operatör arasındaki farkları ve benzerlikleri açıklayabilecektir.
  • Vektör uzaylarına ait ayrılabilirlik, tamlık ve tamlaştırma gibi kavramları örneklendirebilecektir.
  • Fonksiyonel analiz teknikleriyle yakınsaklık, limit ve Cauchy dizisi olma özelliklerini tanımlayabilecektir.
  • Sonlu ve sonsuz boyutta tanımlı doğrusal operatörlerin özelliklerini ve bu özelliklerin önemli uygulamalarını analiz edebilecektir.
  • Operatör, fonksiyon ve fonksiyonel için süreklilik ve sınırlılık kavramlarını tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste Fonksiyonel analizin temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Metrik uzaylar Erwin Kreyszig, “Introductory Functional Analysis with Applications” by Wiley, 1989.ISBN-13: 978- 0471504597 Section1.1- 1.2
2 Topoloji: Açık küme, kapalı küme, komşuluk, topolojik uzay, yoğun ve ayrılabilir kümeler, metrik uzayda sürekli fonksiyonlar. Erwin Kreyszig, “Introductory Functional Analysis with Applications” by Wiley, 1989.ISBN-13: 978- 0471504597 Section1.3
3 Diziler: sınırlılık, yakınsama,dizinin limiti, Cauchy dizisi, ayrılabilirlik. Erwin Kreyszig, “Introductory Functional Analysis with Applications” by Wiley, 1989.ISBN-13: 978- 0471504597 Section1.4
4 Tamlık Erwin Kreyszig, “Introductory Functional Analysis with Applications” by Wiley, 1989.ISBN-13: 978- 0471504597 Section1.5
5 Tamlık, genel tekrar Erwin Kreyszig, “Introductory Functional Analysis with Applications” by Wiley, 1989.ISBN-13: 978- 0471504597 Section1.5
6 Metrik uzayın tamlığı Erwin Kreyszig, “Introductory Functional Analysis with Applications” by Wiley, 1989.ISBN-13: 978- 0471504597 Section1.6
7 Vektör uzayları: altuzay, boyut, Hamel bazları Erwin Kreyszig, “Introductory Functional Analysis with Applications” by Wiley, 1989.ISBN-13: 978- 0471504597 Section2.1
8 Normlu uzaylar, Banach uzayları Erwin Kreyszig, “Introductory Functional Analysis with Applications” by Wiley, 1989.ISBN-13: 978- 0471504597 Section2.2
9 Banach uzayları, genel tekrar Erwin Kreyszig, “Introductory Functional Analysis with Applications” by Wiley, 1989.ISBN-13: 978- 0471504597 Section2.2
10 Normlu uzayların özellikleri Erwin Kreyszig, “Introductory Functional Analysis with Applications” by Wiley, 1989.ISBN-13: 978- 0471504597 Section2.3
11 Sonlu boyutlu norm uzayları ve altuzayları, denk normlar. Erwin Kreyszig, “Introductory Functional Analysis with Applications” by Wiley, 1989.ISBN-13: 978- 0471504597 Section2.4
12 Kompaktlık ve sonlu boyut, max min teoremi. Erwin Kreyszig, “Introductory Functional Analysis with Applications” by Wiley, 1989.ISBN-13: 978- 0471504597 Section2.5
13 Lineer operatörler ve bazı özellikleri, sınırlı ve doğrusal operatörlerin bazı özellikleri ve uygulamaları Erwin Kreyszig, “Introductory Functional Analysis with Applications” by Wiley, 1989.ISBN-13: 978- 0471504597 Section2.6-2.7
14 Lineer Fonksiyoneller Erwin Kreyszig, “Introductory Functional Analysis with Applications” by Wiley, 1989.ISBN-13: 978- 0471504597 Section2.8
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Erwin Kreyszig, “Introductory Functional Analysis with Applications” by Wiley, 1989.ISBN-13: 978-0471504597

Önerilen Okumalar/Materyaller

'' Functional Analysis'',by Walter Rudin McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 2nd edition ,1991,ISBN-13:978-0070542365

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
20
40
Final Sınavı
1
22
22
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.