Bizi takip edin
|
EN

MATH 203 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Olasılık Teorisine Giriş I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 203
Güz
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu derste olasılık teorisinin uygulamalarını ve olasılık teorisinin temel kavramları olan olasılık aksiyomları, dağılım fonksiyonları, koşullu olasılık, Bayes ve tam olasılık formülleri, rastgele değişkenler, kesikli ve sürekli rastgele değişkenlerin dağılımları ve beklenen değerleri, bozulma fonksiyonu ve ortalama geriye kalan yaşam süresi fonksiyonlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kombinatorik analiz yöntemlerini ve teoremlerini kullanabilecektir.
  • Olasılık aksiyomlarını uygulayabilecektir.
  • Dağılım fonksiyonları ve özelliklerini inceleyebilecektir.
  • Koşullu olasılık, Bayes ve tam olasılık formüllerini inceleyebilecektir.
  • Rastgele değişkenleri, kesikli ve sürekli rastgele değişkenlerin dağılımlarını ve beklenen değerlerini hesaplayabilecektir.
  • Tehlike oranını ve kalan ömür fonksiyonlarını hesaplayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste Olasılık Teorisinin temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Olasılık uzayı Sheldon Ross,''A First Course in Probability'' 9th edition,Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772.1. Bölüm
2 Klasik olasılık Sheldon Ross,''A First Course in Probability'' 9th edition,Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772.1. Bölüm
3 Olasılık aksiyomları Sheldon Ross,''A First Course in Probability'' 9th edition,Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772. 2. Bölüm
4 Olasılığın özellikleri Sheldon Ross,''A First Course in Probability'' 9th edition,Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772.4. Bölüm
5 Koşullu olasılık ve bağımsız olaylar Sheldon Ross,''A First Course in Probability'' 9th edition,Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772.3. Bölüm
6 Tam olasılık formülü ve Bayes' formülü Sheldon Ross,''A First Course in Probability'' 9th edition,Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772.,3. Bölüm
7 Rastgele değişkenler ve dağılım fonksiyonlarının özellikleri, Rastgele değişken çeşitleri ve bazı kesikli rastgele değişkenler Sheldon Ross,''A First Course in Probability'' 9th edition,Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772. 4. Bölüm
8 Ara Sınav
9 Sürekli rastgele değişkenler. Sheldon Ross,''A First Course in Probability'' 9th edition,Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772.5. Bölüm
10 Beklenen değer Sheldon Ross,''A First Course in Probability'' 9th edition,Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772.4. Bölüm
11 Rastgele değişkenlerin fonksiyonlarının beklenen değerleri Sheldon Ross,''A First Course in Probability'' 9th edition,Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772. 4., 5. Bölüm
12 Varyans Sheldon Ross,''A First Course in Probability'' 9th edition,Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772. 4., 5. Bölüm
13 Bozulma fonksiyonu Sheldon Ross,''A First Course in Probability'' 9th edition,Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772.5. Bölüm
14 Çok bilinen dağılım fonksiyonları, ortalama geriye kalan yaşam fonksiyonu Sheldon Ross,''A First Course in Probability'' 9th edition,Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772.4.,5. Bölüm
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Sheldon Ross,''A First Course in Probability''  9th edition,Pearson,2012. ISBN-13: 978-0321794772.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ronald Walpole, Raymond Myers, Sharon Myer. “Probability and Statistics for Engineers and Scientists”, Publisher:Pearson; 9 edition,2010.ISBN-13: 978-0321629111

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
15
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
34
34
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

X
7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.