Bizi takip edin
|
EN

MATH 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İleri Analiz II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 202
Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
  MATH 110 En az FD notu almış olmak
ve MATH 201 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders çok katlı integralleri çeşitli koordinat sistemleri kullanarak hesaplamayı, eğri ve yüzey integrallerini hesaplamayı, uygulamaları tanıtmayı hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • çift katlı integralleri kartezyen ve polar koordinatlarda hesaplayabilecektir.
  • üç katlı integralleri kartezyen, silindirik ve küresel koordinatlarda hesaplayabilecektir.
  • eğrisel integralleri çözümleyebilecektir.
  • vektör alanlarının eğrisel integrallerini bulabilecektir.
  • yüzey ve akış integrallerini çözümleyebilecektir.
  • Green teoremini ve diverjans teoremini uygulayabilecektir.
  • Stokes teoremini uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste çok değişkenli fonksiyonların çift ve üç katlı integralleri incelenecektir. Çizgi integralleri, yüzey integralleri, akı integralleri hesaplanacaktır. Green teoremi, Diverjans teoremi; Stokes teoremi ve bazı fiziksel uygulamaları incelenecek ve çözümlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çift katlı integraller, kartezyen koordinatlarda çift katlı integrallerin iterasyonu Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Bölüm 14.1, 14.2
2 Has olmayan integraller ve ana değer teoremi, çift katlı integrallerde polar koordinatlar Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Bölüm 14.3, 14.4
3 Çift katlı integrallerde polar koordinatlar, üç katlı integraller Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Bölüm 14.4,14.5
4 Üç katlı integrallerde değişken değişimi Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Bölüm 14.6
5 Eğriler ve parametrizasyonlar, vektör ve sayıl alanlar Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Bölüm 11.3, 15.1
6 Konservatif vektör alanları, çizgi integralleri Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Bölüm 15.2, 15.3
7 Ara sınav
8 Vektör alanların çizgi integralleri Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Bölüm 15.4
9 Yüzey ve yüzey integralleri, yönlü yüzeyler ve akı integralleri Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Bölüm 15.5, 15.6
10 Yönlü yüzeyler ve akı integralleri, gradyant, diverjans ve burulma Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Bölüm 15.6, 16.1
11 Gradyant, diverjans ve burulma içeren bazı uygulamalar, düzlemde Green teoremi Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Bölüm 16.2, 16.3
12 Düzlemde Green teoremi, üç boyutta diverjans teoremi Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Bölüm 16.3, 16.4
13 Üç boyutta diverjans teoremi, Stoke teoremi Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Bölüm 16.4, 16.5
14 Vektör kalkülüsünün bazı fiziksel uygulamaları Robert A. Adams, Christopher Essex, C alculus, "A complete course", 9th edition, (Pearson, 2018). Bölüm 16.6
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

''Calculus : A complete course'' by Robert A. Adams, Christopher Essex. Ninth edition. Pearson, 2018.

ISBN-10: 0134154363

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ders notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
25
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
5
25
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
19
19
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

X
7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

X
8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.