Bizi takip edin
|
EN

CE 490 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dijital Görüntü İşlemeye Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CE 490
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  3. Sınıf olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Simülasyon
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders sayısal görüntü işleme sistemlerinin temel prensiplerini ve algoritmalarını tanıtır. Dersin içeriğinde görüntü örnekleme ve nicemleme, uzamsal ve frekans düzlemlerinde görüntü iyileştirme teknikleri, sayısal görüntü işleme için kullanılan sinyal işleme teorileri, örneğin bir ve iki boyutlu evrişim, iki boyutlu Fourier dönüşümü, morfolojik görüntü işleme, renk modelleri ve temel renkli görüntü işleme konuları bulunmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yumuşatma, keskinleştirme, histogram işleme ve süzgeçleme tekniklerini sayısal görüntüleri işlemek için uygular,
  • Sürekli algılanan veriden sayısal görüntülerin elde edilmesinde kullanılan örnekleme ve nicemlemeyi açıklar,
  • Uzamsal düzlemde süzgeçleme tekniklerini sayısal görüntüleri iyileştirmek için uygular,
  • Frekans düzleminde süzgeçleme tekniklerini sayısal görüntüleri iyileştirmek için uygular,
  • Sadece gürültü varlığında süzgeçleme tekniklerini görüntüleri restore etmek için uygular,
  • Genellikle uygulanan renk modellerini ve bunların temel renkli görüntü işlemede kullanımını tanımlar,
  • MATLAB görüntü işleme aracını kullanırlar.
Ders Tanımı Dersin içeriğinde iki boyutlu sinyaller olarak sayısal görüntüler; iki-boyutlu evrişim, Fourier dönüşümü, ve ayrık kosinüs dönüşümü; Görüntü işleme temelleri; Görüntü iyileştirme; Görüntü restorasyonu; Görüntü kodlama ve sıkıştırma bulunmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
2 Sayısal görüntü temelleri Bölüm 2. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
3 Histogram işleme Bölüm 3. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
4 Nokta işleme, temel gri-düzey dönüşümleri Bölüm 3. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
5 Uzamsal süzgeçleme, evrişim, yumuşatma süzgeçleri Bölüm 3. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
6 Uzamsal süzgeçleme, evrişim, keskinleştirme süzgeçleri, uzamsal süzgeçleme tekniklerini birleştirme Bölüm 3. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
7 Ara Sınav I
8 Frekans düzleminde süzgeçleme, evrişim teoremi Bölüm 4. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
9 Gürültü gidermek için görüntü restorasyonu Bölüm 5. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
10 Morfolojik görüntü işleme Bölüm 9. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
11 Ara Sınav II
12 Renkli görüntü işleme Bölüm 6. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
13 Görüntü sıkıştırma temelleri Bölüm 8. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
14 JPEG görüntü sıkıştırma algoritması Bölüm 8. Digital Image Processing. Gonzalez & Woods. ISBN 013168728X
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

R. C. Gonzalez, R. E. Woods, “Digital Image Processing”, Prentice Hall, 3rd Ed., 2008, ISBN 013168728X.

Önerilen Okumalar/Materyaller

R. C. Gonzalez, R. E. Woods, S. L. Eddins, “Digital Image Processing Using MATLAB”, Prentice Hall, 2nd Ed., 2009, ISBN 9780982085400.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
-
-
Laboratuvar / Uygulama
-
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
16
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
1
24
24
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

X
10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.