Bizi takip edin
|
EN

MATH 401 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Topoloji I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 401
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders nokta küme topolojisinin temellerini öğretmeyi ve Matematikte topolojiye ihtiyacın farkına varılmasını amaçlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Küme cebir aksiyomlarını kullanabilecektir.
  • Topolojiyi ve inşasını tanımlayabilecektir.
  • Verilen bir topolojiye göre açık ve kapalı kümeleri ayırt edebilecektir.
  • Bir kümenin kapanışını, içerisini ve sınırlarını yapılandırabilecektir.
  • Çarpım ve bölüm topolojilerini tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste Topolojinin temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, küme teorisinin temel kavramları ve mantık James R. Munkres,“Topology”, Prentice Hall, 2000,ISBN-13: 978-0876922903.Chapter 1, pp. 4
2 Elementlerin indeksli ailesi ve altküme ailesi James R. Munkres,“Topology”, Prentice Hall, 2000,ISBN-13: 978-0876922903.Chapter 1, pp. 36-39
3 Sayılabilir ve sayılamayan kümeler James R. Munkres,“Topology”, Prentice Hall, 2000,ISBN-13: 978-0876922903.Chapter 1, pp. 44
4 Sonsuz kümeler ve seçim aksiyomu James R. Munkres,“Topology”, Prentice Hall, 2000,ISBN-13: 978-0876922903. Chapter 1, pp. 57
5 Topolojik uzaylar James R. Munkres,“Topology”, Prentice Hall, 2000,ISBN-13: 978-0876922903. Chapter 2, pp. 75
6 Topolojik uzayların açık ve kapalı altkümeleri James R. Munkres,“Topology”, Prentice Hall, 2000,ISBN-13: 978-0876922903. Chapter 2, pp. 92
7 Kapalılık, kümelerin içleri ve sınırları. Limit noktaları James R. Munkres,“Topology”, Prentice Hall, 2000,ISBN-13: 978-0876922903.Chapter 2, pp. 102
8 Ara sınav
9 Sürekli geçişler ve özellikleri, altuzay ve altuzay topolojisi James R. Munkres,“Topology”, Prentice Hall, 2000,ISBN-13: 978-0876922903.Chapter 2, pp. 102-112
10 Metrik uzaylar ve metrik topoloji James R. Munkres,“Topology”, Prentice Hall, 2000,ISBN-13: 978-0876922903.Chapter 2, pp. 119
11 Hausdorff uzayları James R. Munkres,“Topology”, Prentice Hall, 2000,ISBN-13: 978-0876922903.Chapter 2, pp. 119-129
12 Homomorfizm James R. Munkres,“Topology”, Prentice Hall, 2000,ISBN-13: 978-0876922903.Chapter 2, pp. 129
13 Çarpım topolojisi James R. Munkres,“Topology”, Prentice Hall, 2000,ISBN-13: 978-0876922903.Chapter 2, pp. 112
14 Sıra topolojisi, bölüm topolojisi James R. Munkres,“Topology”, Prentice Hall, 2000,ISBN-13: 978-0876922903.Chapter 2, pp. 136
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

James R. Munkres,“Topology”, Prentice Hall, 2000,ISBN-13: 978-0876922903.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 Fred H. Croom,''Principles of Topology'', Dover Publications; First edition , 2016,ISBN-13:978-0486801544

 Schaum's Outline Series,''Theory and Problems of General Topology'', McGrawHill,1st edition,2011,ISBN-13:978-0071763479

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
50
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
40
40
Final Sınavı
1
50
50
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

X
7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.