Bizi takip edin
|
EN

MATH 317 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel Sayılar Teorisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 317
Güz/Bahar
3
0
3
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, bölünebilme algoritması, asal sayılar ve dağılımları, Diaphontine denklemler, eşlenik teorisi ve sayı-teorik fonksiyonlar gibi klasik sayı teorisi konularının anlaşılmasına olanak sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bölünebilme algoritması ve Diaphontine denklemleri analiz edebilecektir.
  • Asal sayılar ve dağılımlarını, eşlenik kavramını kullanabilecektir.
  • Sayı-teorik foksiyonları tanımlayabilecektir.
  • Ferma teoremini ve genelleştirilmesini analiz edebilecektir.
  • Asal kökler ve indisleri belirleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste, bölünebilme algoritması, Diaphontine denklemler, asal sayı ve dağılımları, eşlenik teorisi, sayı-teorik fonksiyonlar, Fermat teoremi ve genelleştirilmesi, asal kökler, indisler tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tam sayılarda bölünebilme teorisi “Elementary Number Theory” by David M. Burton, McGraw-Hill Education, 7th Edition, 2010. ISBN-13: 978-0073383149 Chapter 2.2
2 Bölünebilme algoritması, Öklid algoritması “Elementary Number Theory” by David M. Burton, McGraw-Hill Education, 7th Edition, 2010. ISBN-13: 978-0073383149 Chapter 2.2, 2.4
3 Diophantine denklemler “Elementary Number Theory” by David M. Burton, McGraw-Hill Education, 7th Edition, 2010. ISBN-13: 978-0073383149 Chapter 2.5
4 Asal sayılar ve dağılımları, Eratosthenes eleği, aritmetiğin temel teoremi “Elementary Number Theory” by David M. Burton, McGraw-Hill Education, 7th Edition, 2010. ISBN-13: 978-0073383149 Chapter 3.2
5 Eşlenik teorisi, doğrusal eşlenikler “Elementary Number Theory” by David M. Burton, McGraw-Hill Education, 7th Edition, 2010. ISBN-13: 978-0073383149 Chapter 4
6 Çinli kalan teoremi “Elementary Number Theory” by David M. Burton, McGraw-Hill Education, 7th Edition, 2010. ISBN-13: 978-0073383149 Chapter 4.4
7 Ara Sınav I
8 Fermat teoremi “Elementary Number Theory” by David M. Burton, McGraw-Hill Education, 7th Edition, 2010. ISBN-13: 978-0073383149 Chapter 5
9 Sayı-teorik fonksiyonlar “Elementary Number Theory” by David M. Burton, McGraw-Hill Education, 7th Edition, 2010. ISBN-13: 978-0073383149 Cahpter 6.1
10 Möbius Tersinirlik formulü “Elementary Number Theory” by David M. Burton, McGraw-Hill Education, 7th Edition, 2010. ISBN-13: 978-0073383149 Chapter 6.2
11 Ara Sınav II
12 Fermat teoreminin Euler genelleştirilmesi “Elementary Number Theory” by David M. Burton, McGraw-Hill Education, 7th Edition, 2010. ISBN-13: 978-0073383149 Chapter 7
13 Asal kökler ve indisler “Elementary Number Theory” by David M. Burton, McGraw-Hill Education, 7th Edition, 2010. ISBN-13: 978-0073383149 Chapter 8
14 Asal kökler ve indisler “Elementary Number Theory” by David M. Burton, McGraw-Hill Education, 7th Edition, 2010. ISBN-13: 978-0073383149 Chapter 8.1
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

“Elementary Number Theory” by David M. Burton, McGraw-Hill Education, 7th Edition, 2010. ISBN-13: 978-0073383149

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
35
35
Final Sınavı
1
41
41
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

X
7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.