Bizi takip edin
|
EN

MATH 321 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finans Matematiğine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 321
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere ekonomik çözümleme ve aktüeryanın temel kavramlarını ve matematiksel formulasyonlarını öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonomik çözümleme ve aktüeryanın temel kavramlarını analiz edebilecektir.
  • Matematiksel formulasyonları ve modelleri geliştirebilecektir.
  • Aktüeryanın temel kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • Faiz oranlarını hesaplayabilecektir.
  • Matematiksel modelleme yöntemlerini uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öğrenciler faiz oranları ve gelir üzerine bilgi sahibi olacaklardır. Derste, Arbitraj ve uygulamaları ile ekonomik değerlendirmelerde ne zaman yetersiz kaldıkları derslerde öğretilecektir. Finansta matematiksel modelleme yöntemleri de dersin konuları arasındadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Opsiyonlara ve pazarlara giriş ''Options, Futures, and other Derivatives’’, Prentice Hall, 7th edition,2008. ISBN:13- 97801350009949 Chapter 1
2 Türevler ve bazı terminolojiler ''Options, Futures, and other Derivatives’’, Prentice Hall, 7th edition, 2008. ISBN:13- 97801350009949 Chapter 14
3 Opsiyonlar ''Options, Futures, and other Derivatives’’, Prentice Hall, 2008. ISBN:13- 97801350009949 Chapter 15
4 Vadeli fiyat, Put-Call paritesi ''Options, Futures, and other Derivatives’’, Prentice Hall, 7th edition,2008. ISBN:13- 97801350009949 Chapter 16
5 Opsiyonları tarza, olgunluğa ve greve göre karşılaştırma ''Options, Futures, and other Derivatives’’, Prentice Hall, 7th edition, 2008. ISBN:13- 97801350009949 Chapter 17
6 Binomial ağacı ''Options, Futures, and other Derivatives’’, Prentice Hall, 7th edition,2008. ISBN:13- 97801350009949 Chapter 19
7 Midterm
8 Binom ağacı ''Options, Futures, and other Derivatives’’, Prentice Hall, 7th edition, 2008. ISBN:13- 97801350009949 Chapter 19
9 Olasılık teorisine giriş ''Options, Futures, and other Derivatives’’, Prentice Hall, 7th edition, 2008. ISBN13:97801350009949 Chapter 13
10 Lognormal dağılımlar ve stokastik süreçler ''Options, Futures, and other Derivatives’’, Prentice Hall ,7th edition, 2008. ISBN13:97801350009949 Chapter 13
11 Brownian hareketi ''Options, Futures, and other Derivatives’’, Prentice Hall, 7th edition, 2008. ISBN:13- 97801350009949 Chapter 12
12 Ito önermesi ''Options, Futures, and other Derivatives’’, Prentice Hall, 7th edition, 2008. ISBN:13- 97801350009949 Chapter 12
13 Black-Scholes denklemi ''Options, Futures, and other Derivatives’’, Prentice Hall, 7th edition,2008. ISBN:13- 97801350009949 Chapter 13
14 Nakit veya hiçbir şey ve boşluk opsiyonları ''Options, Futures, and other Derivatives’’, Prentice Hall, 7th edition,2008. ISBN13:97801350009949 Chapter 14
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

‘’Options, Futures, and other Derivatives’’, Prentice Hall,  7th edition,2008.

ISBN:13- 97801350009949

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
20
40
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

X
7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.