Bizi takip edin
|
EN

MATH 470 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Şifreleme Teorisine Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 470
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, matematik bölümü öğrencilerine sayılar teorisini ve şifre bilimini tanıtmak, kuramsal ve uygulamalı olarak göstermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sonlu cisimler üzerinde aritmetik yapabilecektir.
  • Şifreleme biliminin temellerini açıklayabilecektir.
  • Simetrik ve açık anahtar şifrelerini karşılaştırabilecektir.
  • İhtiyaca göre şifre üretebilecektir.
  • Şifreleme sisteminin gücünü test edebilecektir.
  • Şifreleme sistemlerini doğrulama,paylaşma,imza,zayıf şifre sistemleri ayırt etme gibi alanlara uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Kriptografi bir günlük yaşamı doğrudan uygulamaları ile dikkat çekici konulardan biridir. Konular şunları içermektedir: denklikler, çarpanlama, karesel kalanlar, basit şifreleme, açık anahtarlı şifreleme, kimlik doğrulama, anahtar değişimi ve paylaşımı gibi pratik uygulamalar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bölünebilirlik “A Course in Number Theory and Cryptography” by Neal Koblitz, Springer, 2nd Edition, 1994. ISBN-13: 978-0387942933
2 Bölünebilirlik “A Course in Number Theory and Cryptography” by Neal Koblitz, Springer, 2nd Edition, 1994. ISBN-13: 978-0387942933
3 Doğrusal Diofant Denklemleri “A Course in Number Theory and Cryptography” by Neal Koblitz, Springer, 2nd Edition, 1994. ISBN-13: 978-0387942933
4 Tek Çarpanlarına Ayırma ve Uygulamaları “A Course in Number Theory and Cryptography” by Neal Koblitz, Springer, 2nd Edition, 1994. ISBN-13: 978-0387942933
5 Kongrüanslar “A Course in Number Theory and Cryptography” by Neal Koblitz, Springer, 2nd Edition, 1994. ISBN-13: 978-0387942933
6 Kongrüanslar “A Course in Number Theory and Cryptography” by Neal Koblitz, Springer, 2nd Edition, 1994. ISBN-13: 978-0387942933
7 Klasik Kripto Sistemleri “A Course in Number Theory and Cryptography” by Neal Koblitz, Springer, 2nd Edition, 1994. ISBN-13: 978-0387942933
8 Klasik Kripto Sistemleri “A Course in Number Theory and Cryptography” by Neal Koblitz, Springer, 2nd Edition, 1994. ISBN-13: 978-0387942933
9 Klasik Kripto Sistemleri “A Course in Number Theory and Cryptography” by Neal Koblitz, Springer, 2nd Edition, 1994. ISBN-13: 978-0387942933
10 Fermat, Euler ve Wilson “A Course in Number Theory and Cryptography” by Neal Koblitz, Springer, 2nd Edition, 1994. ISBN-13: 978-0387942933
11 RSA “A Course in Number Theory and Cryptography” by Neal Koblitz, Springer, 2nd Edition, 1994. ISBN-13: 978-0387942933
12 RSA “A Course in Number Theory and Cryptography” by Neal Koblitz, Springer, 2nd Edition, 1994. ISBN-13: 978-0387942933
13 Mertebe ve İlkel Kökler “A Course in Number Theory and Cryptography” by Neal Koblitz, Springer, 2nd Edition, 1994. ISBN-13: 978-0387942933
14 Daha Fazla Kriptografik Uygulamalar “A Course in Number Theory and Cryptography” by Neal Koblitz, Springer, 2nd Edition, 1994. ISBN-13: 978-0387942933
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

 “An Introduction to Number Theory with Cryptography” by James S. Kraft & Lawrence C. Washington, CRS Press, 2nd Edition,  2018. ISBN-13: 978-1482214413

Önerilen Okumalar/Materyaller

“A Course in Number Theory and Cryptography” by Neal Koblitz, Springer, 2nd Edition, 1994. ISBN-13: 978-0387942933

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
20
40
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.