Bizi takip edin
|
EN

MATH 442 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Fonksiyonel Analiz II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 442
Güz/Bahar
3
0
3
7

Ön-Koşul(lar)
  MATH 441 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu iki aşamalı ders fonksiyonel analizin temelini derinlemesine inceler. Bu dersin amacı, Baire kategori teoremi, Banach sabit nokta teoremi HahnBanach teoremi, açık eşleme teoremi, kapalı grafik teoremi gibi fonksiyonel analizin temel teoremleri ve uygulamalarını kapsamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İç çarpım uzayları, Hilbert uzayı, Banach uzayı ve metrik uzay arasındaki ilişkiyi açıklayabilecektir.
  • Ortogonal tümleyen ve direk toplam kavramlarını ve özelliklerini kullanarak problem çözebilecektir.
  • Dizilerin, kümelerin ortonormalliğini ve buna dair özellikleri tartışabilecektir.
  • Hilbert-Eşlenik operatörler, öz-eşlenik, birim ve normal operatörleri, özelliklerini kullanarak problem çözebilecektir.
  • Fonksiyonel analizin temel teoremlerini uygulayabilecektir.
  • Güçlü ve zayıf yakınsaklık kavramlarını karşılaştırabilecektir.
  • Dizilerin, fonksiyonların ve operatörlerin yakınsaklığı arasındaki farkları açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste Fonksiyonel Analizin temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Normlu uzaylar ve Banach uzayları (Tekrar) Erwin Kreyszig,“Introductory Functional Analysis with Applications”, (Wiley,1989). Bölüm: 2
2 İç çarpım uzayı ve özellikleri, Hilbert uzayı Erwin Kreyszig,“Introductory Functional Analysis with Applications”, (Wiley,1989). Bölüm: 3.2, 3.3
3 Ortogonal tümleyen ve direk toplam Erwin Kreyszig,“Introductory Functional Analysis with Applications”, (Wiley,1989). Bölüm: 3.3
4 Ortogonal tümleyen ve direk toplam Erwin Kreyszig,“Introductory Functional Analysis with Applications”, (Wiley,1989). Bölüm: 3.4
5 Ortonormal kümeler ve diziler Erwin Kreyszig,“Introductory Functional Analysis with Applications”, (Wiley,1989). Bölüm: 3.8
6 Fourier serileri ve özellikleri Erwin Kreyszig,“Introductory Functional Analysis with Applications”, (Wiley,1989). Bölüm: 3.9
7 Total ortonormal kümeler ve diziler Erwin Kreyszig,“Introductory Functional Analysis with Applications”, (Wiley,1989). Bölüm: 3.10
8 Fonksiyoneller ve Hilbert uzayda gösterimi Erwin Kreyszig,“Introductory Functional Analysis with Applications”, (Wiley,1989).Bölüm: 4.1, 4.2
9 Hilbert-Adjoint operator Erwin Kreyszig,“Introductory Functional Analysis with Applications”, Wiley,1989. Bölüm: 4.2, 4.3
10 Self-adjoint, unitary ve normal operatörler Erwin Kreyszig,“Introductory Functional Analysis with Applications”, (Wiley,1989). Bölüm: 4.7
11 Fonksiyonel analizin temel teoremleri: Zorn lemma, Hahn-Banach teoremi ve Banach sabit nokta teoremi Erwin Kreyszig,“Introductory Functional Analysis with Applications”, (Wiley,1989). Bölüm: 4.7,
12 Fonksiyonel analizin temel teoremleri: Baire kategori teoremi, düzgün sınırlılık teoremi, açık eşleme teoremi ve kapalı grafik teoremi Erwin Kreyszig,“Introductory Functional Analysis with Applications”, (Wiley,1989). Section: 4.13
13 Zayıf ve kuvvetli yakınsaklık Erwin Kreyszig,“Introductory Functional Analysis with Applications”, (Wiley,1989). Bölüm: 4.8
14 Operatör ve fonksiyonel dizilerinin yakınsaklığı Erwin Kreyszig,“Introductory Functional Analysis with Applications”, (Wiley,1989). Bölüm: 4.9
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Erwin Kreyszig, “Introductory Functional Analysis with Applications” ,  (Wiley, 1989).

ISBN-13: 978-0471504597

Önerilen Okumalar/Materyaller

Walter Rudin ,'' Functional Analysis'', 2nd edition

 (McGraw-Hill Science/Engineering/Math,1991).

ISBN-13:978-0070542365

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
30
60
Final Sınavı
1
46
46
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

X
7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

X
8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.