Bizi takip edin
|
EN

MATH 402 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Topoloji II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 402
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  MATH 401 İzlemiş olmak (Derse kayıt olup NA veya W notu dışında bir nota sahip olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, nokta küme topolojisinin klasik konuları olan metrik uzay topolojisi ve özellikleri, bağlantılılık, kompaktlık ve bunun gibi konuları kapsamayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Metrik topolojisini ve özelliklerini tanımlayabilecektir.
  • Bir topolojik uzayın kompaktlığını açıklayabilecektir.
  • Bir topolojik uzayda limit nokta kompaktlığı, dizisel kompaktlık, bölgesel kompaktlık ve sayılabilir kompaktlık arasındaki farkları ayırt edebilecektir.
  • Ayırma aksiyomlarının yardımıyla topolojik uzayları karşılaştırabilecektir.
  • Topolojik uzayların kompaktlaştırmalarını yapılandırabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste topolojinin temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Metrik uzayları, metrik uzaylarda açık ve kapalı kümeler, içsel kapalılık ve sınır “Topology” by James R. Munkres, Prentice Hall, 2nd, Eastern economy edition, 2000. ISBN-13: 978-0876922903
2 Cauchy dizileri ve metrik uzayların tamlığı “Topology” by James R. Munkres, Prentice Hall, 2nd, Eastern economy edition, 2000. ISBN-13: 978-0876922903
3 Metrik uzaylarda süreklilik, düzgün süreklilik “Topology” by James R. Munkres, Prentice Hall, 2nd, Eastern economy edition, 2000. ISBN-13: 978-0876922903
4 Bağlılık, bağlı ve bağlı olmayan uzaylar “Topology” by James R. Munkres, Prentice Hall, 2nd, Eastern economy edition, 2000. ISBN-13: 978-0876922903
5 Bağlantılılık üzerine teoremler ve reel doğru üzerindeki bağlantılı kümeler “Topology” by James R. Munkres, Prentice Hall, 2nd, Eastern economy edition, 2000. ISBN-13: 978-0876922903
6 Yol bağlantılı uzaylar “Topology” by James R. Munkres, Prentice Hall, 2nd, Eastern economy edition, 2000. ISBN-13: 978-0876922903
7 Bölgesel bağlantılı ve bölgesel yol bağlantılı uzaylar “Topology” by James R. Munkres, Prentice Hall, 2nd, Eastern economy edition, 2000. ISBN-13: 978-0876922903
8 Kompaktlık: kompakt uzaylar ve alt uzaylar, kompaktlık ve süreklilik “Topology” by James R. Munkres, Prentice Hall, 2nd, Eastern economy edition, 2000. ISBN-13: 978-0876922903
9 Kompaktlık ile alakalı özellikler “Topology” by James R. Munkres, Prentice Hall, 2nd, Eastern economy edition, 2000. ISBN-13: 978-0876922903
10 Limit nokta kompaktlığı, dizisel kompaktlık “Topology” by James R. Munkres, Prentice Hall, 2nd, Eastern economy edition, 2000. ISBN-13: 978-0876922903
11 Tek nokta kompaktlaştırması, yerel kompaktlık “Topology” by James R. Munkres, Prentice Hall, 2nd, Eastern economy edition, 2000. ISBN-13: 978-0876922903
12 Ayırma aksiyomları ve metrizasyon T0, T1 ve T2 uzayları “Topology” by James R. Munkres, Prentice Hall, 2nd, Eastern economy edition, 2000. ISBN-13: 978-0876922903
13 Düzenli uzaylar ve normal uzayları sürekli fonksiyonlarla ayırma “Topology” by James R. Munkres, Prentice Hall, 2nd, Eastern economy edition, 2000. ISBN-13: 978-0876922903
14 Metrizasyon, StoneČech kompaktlığı “Topology” by James R. Munkres, Prentice Hall, 2nd, Eastern economy edition, 2000. ISBN-13: 978-0876922903
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

“Topology” by James R. Munkres, Prentice Hall, 2nd, Eastern economy edition, 2000. ISBN-13: 978-0876922903

Önerilen Okumalar/Materyaller

“General Topology” by Stephen Willard, Dover Publications.2004. ISBN-13: 978-0486434797

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
30
60
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.