Bizi takip edin
|
EN

MATH 311 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ayrık Matematik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 311
Güz/Bahar
3
0
3
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere kesikli ve kombinatorik matematik alanını tanıtır. Kesikli yapıları sayma yolunu kullanarak, matematiksel muhakemeyi ve problem çözme becerisini geliştirmede öğrencilere olanak tanır. Ayrıca, gerçek matematik problemleri çözmede ve algoritmik düşünmede yardımcı olur.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sayma problemlerinde bağıntıları ve fonksiyonları kullanabilecektir.
  • Sonlu durum makinalarını uygulayabilecektir.
  • Dahil etme-hariç tutma ilkesini uygulayabilecektir.
  • Sayma problemlerinde üreten fonksiyonları kullanabilecektir.
  • Tekrarlama bağıntılarını çözebilecektir.
Ders Tanımı Ders kapsamında kartezyen çarpımları, bağıntılar ve fonksiyonlar, güvercin deliği ilkesi, tamsayıların bölüntüsü, üstel üreten fonksiyon, birinci ve ikinci dereceden lineer tekrarlama bağıntıları, homojen olmayan tekrarlama bağıntıları ve lineer olmayan tekrarlama bağıntıları yer almaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction" by R.P. Grimaldi, Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343. 1.1-1.4 (3-35)
2 Bağıntılar ve Fonksiyonlar: Kartezyen çarpımı ve bağıntılar, fonksiyonlar "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction" by R.P. Grimaldi, Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343. 5.1, 5.2 (247-259)
3 Bağıntılar ve Fonksiyonlar: İkinci türden Stirling sayıları, güvercin deliği ilkesi "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction" by R.P. Grimaldi, Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343. 5.3-5.5 (260-277)
4 Bağıntılar ve Fonksiyonlar: Hesaplamalı karmaşıklık teorisi, algoritmaların analizi "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction" by R.P. Grimaldi, Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343. 5.7, 5.8 (289-301)
5 Sonlu Durum Makinası: Dil, sonlu durum makinası "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction" by R.P. Grimaldi, Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343. 6.1-6.3 (309-331)
6 Bağıntıların Gözden Geçirilmesi: Bağıntıların özellikleri, kısmi mertebeler, denklik bağıntıları "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction" by R.P. Grimaldi, Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343. 7.1, 7.3, 7.4 (337-370)
7 Dahil etme-Hariç tutma İlkesi: Temel ilke, ilkelerin genelleştirilmesi "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction" by R.P. Grimaldi, Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343. 8.1, 8.2 (385-401)
8 Dahil etme-Hariç tutma İlkesi: Uygulamalar "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction" by R.P. Grimaldi, Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343
9 Üreten Fonksiyonlar: Tanım ve temel özellikler, tamsayıların bölüntüsü "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction" by R.P. Grimaldi, Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343. 9.1-9.3 (415-435)
10 Üreten Fonksiyonlar: Üstel üreten fonksiyon, uygulamalar "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction" by R.P. Grimaldi, Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343. 9.4 (436-439)
11 Tekrarlama Bağıntıları: Birinci dereceden lineer tekrarlama bağıntıları "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction" by R.P. Grimaldi, Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343.10.1 (447-455)
12 Tekrarlama Bağıntıları: İkinci dereceden lineer tekrarlama bağıntıları "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction" by R.P. Grimaldi, Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343.10.2 (456-469)
13 Tekrarlama Bağıntıları: Homojen olmayan tekrarlama bağıntıları "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction" by R.P. Grimaldi, Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343. 10.3 (470-481)
14 Tekrarlama Bağıntıları: Üreten fonksiyonlar metodu, lineer olmayan tekrarlama bağıntıları "Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction" by R.P. Grimaldi, Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343. 10.4, 10.5 (482-495)
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

"Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction" by R.P. Grimaldi, Pearson, 5th Edition, 2003. ISBN-13: 978-0201726343

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
28
56
Final Sınavı
1
36
36
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.