Bizi takip edin
|
EN

MATH 305 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Optimizasyon I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 305
Güz
3
0
3
7

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Gösterip yaptırma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı doğrusal programlamanın matematiksel özelliklerini kavramaya yardımcı olmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Doğrusal programlama yaklaşımı gerektiren gerçek hayat problemlerini modelleyebilecektir.
  • Doğrusal programlama problemlerini grafik metot ve simpleks metot kullanarak çözebilecektir.
  • Doğrusal programlanın ikililik teorisini kullanarak gölge fiyat çözümlemesi yapabilecektir.
  • Doğrusal programlanın ikililik teorisini kullanarak duyarlılık çözümlemesi yapabilecektir.
  • Kısıtsız ve doğrusal olmayan optimizasyon modelleri kurabilecektir.
  • Kısıtsız ve doğrusal olmayan optimizasyon modelleri ile modellenmiş problemleri çözebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste doğrusal optimizasyonun temel kavram ve uygulamaları incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Optimizasyon kavramı. Modelleme ve Optimizasyon problemlerinin formülasyonu Wayne L. Winston, ‘’Operations Research: Applications and Algorithms’’, Cengage Learning; 4th Edition 2003. ISBN-13 : 978-0534380588 Bölüm 1
2 Doğrusal programlama, doğrusal problemin çözümü: Geometrik yöntem. Wayne L. Winston, ‘’Operations Research: Applications and Algorithms’’, Cengage Learning; 4th Edition 2003. ISBN-13 : 978-0534380588 Bölüm 2, Bölüm 3
3 Doğrusal problemin çözümü: Analitik Yöntem Wayne L. Winston, ‘’Operations Research: Applications and Algorithms’’, Cengage Learning; 4th Edition 2003. ISBN-13 : 978-0534380588 ISBN-13 : 978-0534380588 Bölüm 3
4 Doğrusal problemin çözümü: Simpleks Metodu Wayne L. Winston, ‘’Operations Research: Applications and Algorithms’’, Cengage Learning; 4th Edition 2003. ISBN-13 : 978-0534380588 Bölüm 4
5 Simpleks tablosu, ikililik Wayne L. Winston, ‘’Operations Research: Applications and Algorithms’’, Cengage Learning; 4th Edition 2003. ISBN-13 : 978-0534380588 Bölüm 4,Bölüm 6
6 Kuadratik formlar, Gradient Vektör ve Hessian Matriks Konveks ve konkav fonksiyonlar Wayne L. Winston, ‘’Operations Research: Applications and Algorithms’’, Cengage Learning; 4th Edition 2003. ISBN-13 : 978-0534380588 Bölüm 4
7 Kısıtsız optimizasyon Wayne L. Winston, ‘’Operations Research: Applications and Algorithms’’, Cengage Learning; 4th Edition 2003. ISBN-13 : 978-0534380588 Bölüm 11
8 Ara sınav
9 Doğrusal olmayan problemler Wayne L. Winston, ‘’Operations Research: Applications and Algorithms’’, Cengage Learning; 4th Edition 2003. ISBN-13 : 978-0534380588 Bölüm 11
10 Doğrusal olmayan problemler Wayne L. Winston, ‘’Operations Research: Applications and Algorithms’’, Cengage Learning; 4th Edition 2003. ISBN-13 : 978-0534380588 Bölüm 11
11 Proje Sunumları
12 Kısıt Optimizasyon, Diskriminant yöntemi Wayne L. Winston, ‘’Operations Research: Applications and Algorithms’’, Cengage Learning; 4th Edition 2003. ISBN-13 : 978-0534380588 Bölüm 3
13 Lagrange çarpanları Wayne L. Winston, ‘’Operations Research: Applications and Algorithms’’, Cengage Learning; 4th Edition 2003. ISBN-13 : 978-0534380588 Bölüm 11
14 KuhnTucker koşulları Wayne L. Winston, ‘’Operations Research: Applications and Algorithms’’, Cengage Learning; 4th Edition 2003. ISBN-13 : 978-0534380588 Bölüm 11
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Wayne L. Winston, ‘’Operations Research: Applications and Algorithms’’,  Cengage Learning; 4th Edition 2003. ISBN-13 : 978-0534380588 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Pablo Pedregal, “Introduction to Optimization” Springer-Verlag New York, 1st Edition, 2004. ISBN-13: 978-0387403984

R.K.Sundaram, ''A first Course in Optimization Theory'' Cambridge Press, First Edition, 1996. ISBN-13: 978-0521497701 

Edwin K.P. Chong and Stanislaw H. Zak, “An Introduction to Optimization” Wiley, 2nd Edition, 2001. ISBN-13: 978-0471391265

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
18
18
Proje
1
18
18
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.