Bizi takip edin
|
EN

MATH 250 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendisler İçin Doğrusal Cebir
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 250
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  MATH 153 En az FD notu almış olmak
veya MATH 109 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere doğrusal vektör uzayları ve matris işlemleri hakkında temel bilgiler vererek, mühendislik alanlarında görecekleri doğrusal cebire dayalı dersler için temel bir matematiksel altyapı oluşturmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • verilen matrislerin (indirgenmiş) eşelon formlarını elde edebilmek için satır işlemlerini uygulayabilecektir.
  • bir matrisin tersini bulabilecektir.
  • doğrusal modellerin temel kavramlarını çeşitli uygulamalara uygulayabilecektir.
  • matrislerin determinantlarını hesaplayabilecektir.
  • vektörlerin lineer bağımsızlıklarını inceleyebilecektir.
  • vektör uzaylarını ve onların alt uzaylarını tanıyabilecektir.
  • matrislerin öz değerlerini ve bunlara karşılık gelen öz vektörleri hesaplayabilecektir.
  • iç çarpımı tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Vektör ve matris işlemleri, vektörlerin doğrusal bağımsızlığı ve doğrusal vektör uzayları ve alt uzaylar, vektör uzaylarının boyutu ve taban vektörleri, doğrusal dönüşümler, determinantlar, mühendislik uygulamaları ile birlikte doğrusal cebirin, özdeğer-özvektör analizi ve köşegenleştirme konuları işlenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Doğrusal denklem sistemleri, satır indirgeme ve eşelon formlar, vektörel denklemler David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications", 5th ed. (Pearson, 2015). Bölüm 1.1, 1.2, , 1.3
2 Matris denklemi Ax=b, lineer sistemlerin çözüm kümeleri, lineer sistemlerin uygulamaları David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications", 5th ed.( Pearson, 2015). Sections 1.4, 1.5, 1.6
3 Lineer bağımsızlık, doğrusal dönüşümlere giriş David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications", 5th ed.( Pearson, 2015). Sections 1.7, 1.8
4 Doğrusal dönüşümlerin matrisi; işletme, bilim ve mühendislikte doğrusal modeller David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications", 5th ed.( Pearson, 2015). Sections 1.9, 1.10
5 Matris işlemleri, matrisin tersi David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications", 5th ed.( Pearson, 2015). Sections 2.1, 2.2
6 Ters matrislerin karakterizasyonu, matris çarpanlarına ayırma David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications", 5th ed. (Pearson, 2015). Bölüm 2.3, 2.5
7 Ara Sınav
8 Determinantlara giriş, determinantların özellikleri David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications", 5th ed.( Pearson, 2015).Section 3.1, 3.2, 3.3
9 Cramer kuralı, hacim ve doğrusal dönüşümler, vektör uzayları ve alt uzaylar David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications", 5th ed.( Pearson, 2015).Section 3.3, 4.1
10 Sıfır uzayları, sütun uzayları ve lineer dönüşümler, lineer bağımsız kümeler, bazlar David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications", 5th ed.( Pearson, 2015). Sections 4.2, 4.3
11 Bir vektör uzayının boyutu, rank, Markov zincirleri için uygulamalar David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications", 5th ed.( Pearson, 2015). Sections 4.5, 4.6, 4.9
12 Özdeğerler ve özvektörler, karakteristik denklem, köşegenleştirme David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications", 5th ed.( Pearson, 2015). Sections 5.1, 5.2, 5.3
13 Köşegenleştirme, İç çarpım, uzunluk ve ortogonallik, ortogonal kümeler David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications", 5th ed.( Pearson, 2015). Sections 5.3, 6.1, 6.2
14 Gram-Schmidt işlemi, tekrar David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications", 5th ed.( Pearson, 2015). Section 6.4
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications", 5th ed. (Pearson, 2015). ISBN-13:978-0321982384

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
6
24
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
36
36
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

X
7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

X
8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.