Bizi takip edin
|
EN

MATH 226 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Lineer Cebir II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 226
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
  MATH 225 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere, vektör uzayları, özdeğerler ve özvektörler, ortogonellik konularını tanımlamayı ve bunların çeşitli alanlardaki uygulamalarını incelemeyi öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Vektör uzaylarını ve alt uzayları tanımlayabilecektir.
  • Vektör uzaylarının boyutunu ve tabanını belirleyebilecektir
  • Bir matrisin rank hesabını yapabilecektir.
  • Özdeğerler ve bunların özvektörlerini hesaplayabilecektir.
  • Köşegenleştirmeyi uygulayabilecektir.
  • Uygulama problemlerini çözebilecektir.
  • Ortogonelliği, ortogonal ve ortonormal kümeleri analiz edebilecektir.
  • Gram Schmidt yöntemini kullanarak ortogonal küme elde edebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste tabanlar, boyutlar, doğrusal dönüşümler, ortogonallik, iç çarpım uzayları, özdeğerler, özvektörler ve köşegenleştirme tartışılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Vektör uzayları ve alt uzaylar David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications" by Pearson, Global Edition,2015. ISBN-13:978-0321982384 Bölüm 4.1
2 Sıfır uzay, sütun uzayları ve doğrusal dönüşümler David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications" by Pearson, Global Edition,2015. ISBN-13:978-0321982384. Bölüm 4.2
3 Doğrusal (lineer) bağımsız kümeler, tabanlar David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications" by Pearson, Global Edition,2015. ISBN-13:978-0321982384. Bölüm 4.3
4 Doğrusal (lineer) bağımsız kümeler, tabanlar, koordinat sistemleri David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications" by Pearson, Global Edition,2015. ISBN-13:978-0321982384 Bölüm 4.3, 4.4
5 Bir vektör uzayının boyutu, rank David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications" by Pearson, Global Edition,2015. ISBN-13:978-0321982384 Bölüm 4.5, 4.6
6 Baz değişimi, fark denklemlerinin uygulamaları David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications" by Pearson, Global Edition,2015. ISBN-13:978-0321982384 Bölüm 4.7, 4.8
7 Ara Sınav
8 Özdeğerler ve özvektörler, karakteristik denklem David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications" by Pearson, Global Edition,2015. ISBN-13:978-0321982384. Bölüm 5.1, 5.2
9 Köşegenleştirme, özvektörler ve doğrusal dönüşümler David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications" by Pearson, Global Edition,2015. ISBN-13:978-0321982384 Bölüm 5.3, 5.4
10 Özvektörler ve doğrusal dönüşümler, kompleks özdeğerler David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications" by Pearson, Global Edition,2015. ISBN-13:978-0321982384 Bölüm 5.4, 5.5
11 Kompleks özdeğerler, ayrık dinamik sistemler David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications" by Pearson, Global Edition,2015. ISBN-13:978-0321982384 Bölüm 5.5, 5.6
12 Diferensiyel denklemlerin uygulamaları David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications" by Pearson, Global Edition,2015. ISBN-13:978-0321982384 Bölüm 5.7
13 İç çarpım, uzunluk ve diklik (ortogonallik), ortogonal (dik) kümeler David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications" by Pearson, Global Edition,2015. ISBN-13:978-0321982384Bölüm 6.1, 6.2.
14 Ortogonal İzdüşümler, Gram-Schmidt işlemi David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications" by Pearson, Global Edition,2015. ISBN-13:978-0321982384. Bölüm 6.3, 6.4.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

 David C.Lay, Stephan R.Lay and Judi J. McDonald, "Linear Algebra and Its Applications", Pearson, Global Edition,2015. ISBN-13:978-0321982384

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
25
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
2
10
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.