Bizi takip edin
|
EN

MATH 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İstatistiğe Giriş I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 211
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere olasılık ve rassal süreçlerin temel ve bazı ileri kavramlarını tanıtmaktır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Olasılığın toplam kuralı, koşullu olasılık ve bağımsızlık gibi temel kavramlarını uygulayabilecektir.
  • Toplam olasılık formülü ve Bayes Teoremini uygulayabilecektir.
  • Ayrık rasgele değişkenleri ve dağılımlarını uygulamalarda analize edebilecektir.
  • Sürekli rasgele değişkenleri ve dağılımlarını uygulamalarda kullanabilecektir.
  • Birden çok rasgele değişkenin ortak dağılımlarını kullanabilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin konuları arasında olasılık belitleri, Bayes’ teoremi, rassal değişkenler, rassal değişkenlerin toplamı, büyük sayılar kuralı, merkezi limit teoremi ve uygulamaları bulunmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Olasılığa giriş "Statistics for Engineers and Scientists" by William Navidi, McGraw-Hill Education, 5th Edition, 2019. ISBN-13: 978-1259717604 (Chapter 2- P64-71)
2 Sayma teknikleri "Statistics for Engineers and Scientists" by William Navidi, McGraw-Hill Education, 5th Edition, 2019. ISBN-13: 978-1259717604 (Chapter 2- P64-71)
3 Sayma teknikleri "Statistics for Engineers and Scientists" by William Navidi, McGraw-Hill Education, 5th Edition, 2019. ISBN-13: 978-1259717604 (Chapter 2- P64-71)
4 Sayma teknikleri "Statistics for Engineers and Scientists" by William Navidi, McGraw-Hill Education, 5th Edition, 2019. ISBN-13: 978-1259717604 (Chapter 2- P64-71)
5 Koşullu olasılık "Statistics for Engineers and Scientists" by William Navidi, McGraw-Hill Education, 5th Edition, 2019. ISBN-13: 978-1259717604. (Chapter 2- P82-91)
6 Bayes' kuralı "Statistics for Engineers and Scientists" by William Navidi, McGraw-Hill Education, 5th Edition, 2019. ISBN-13: 978-1259717604 (Chapter 2- P92-97)
7 Kesikli rastgele değişkenler "Statistics for Engineers and Scientists" by William Navidi, McGraw-Hill Education, 5th Edition, 2019. ISBN-13: 978-1259717604 .(Chapter 3 P104-107)
8 Sürekli rastgele değişkenler "Statistics for Engineers and Scientists" by William Navidi, McGraw-Hill Education, 5th Edition, 2019. ISBN-13: 978-1259717604 (Chapter 3 P107-113)
9 Matematiksel beklenti "Statistics for Engineers and Scientists" by William Navidi, McGraw-Hill Education, 5th Edition, 2019. ISBN-13: 978-1259717604 (Chapter 4 P148-159)
10 Ortak dağılımlı rastgele değişkenler "Statistics for Engineers and Scientists" by William Navidi, McGraw-Hill Education, 5th Edition, 2019. ISBN-13: 978-1259717604 (Chapter 3 P114-127)
11 Matematiksel beklenti "Statistics for Engineers and Scientists" by William Navidi, McGraw-Hill Education, 5th Edition, 2019. ISBN-13: 978-1259717604 (Chapter 4 P131-147)
12 Kesikli olasılık dağılımları "Statistics for Engineers and Scientists" by William Navidi, McGraw-Hill Education, 5th Edition, 2019. ISBN-13: 978-1259717604 (Chapter 5 P163-186)
13 Sürekli olasılık dağılımları "Statistics for Engineers and Scientists" by William Navidi, McGraw-Hill Education, 5th Edition, 2019. ISBN-13: 978-1259717604 (Chapter 6 P191-214)
14 Sürekli olasılık dağılımları "Statistics for Engineers and Scientists" by William Navidi, McGraw-Hill Education, 5th Edition, 2019. ISBN-13: 978-1259717604 .(Chapter 6 P191-214)
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

"Statistics for Engineers and Scientists" by William Navidi, McGraw-Hill Education, 5th Edition, 2019. ISBN-13: 978-1259717604

Önerilen Okumalar/Materyaller

''A First Course in Probability'', S. Ross, Pearson Prentice Hall.8th edition,2009. ISBN-13:978-0136033134

''Introduction to Probability'', D.P. Bertsekas, J.N. Tsitsiklis, Athena Scientific,2nd edition,2008. ISBN-13: 978-1-886529-23-6 

''Applied Statistics and Probability for Engineers'', Douglas C. Montgomery &; George C. Runger, 5th Ed., John Wiley &; Sons, Inc,2014. ISBN-13:978-1118744123

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
15
30
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.