Bizi takip edin
|
EN

MATH 153 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel Matematik I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 153
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı mühendisler için calculus dersinin temellerini oluşturmak ve uygulamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fonksiyonların limitlerini bulabilecektir.
  • Fonksiyonların sürekliliğini inceleyebilecektir.
  • Açık ve kapalı fonksiyonların türevlerini hesaplayabilecektir.
  • İlgili alan problemlerini çözebilecektir.
  • Fonksiyonların kritik noktalarını sınıflandırabilecektir.
  • Fonksiyonların grafiklerini çizebilecektir.
  • Ekstrem değer problemlerini çözebilecektir.
  • Düzlemsel bölgelerin alanlarını hesaplayabilecektir.
Ders Tanımı Calculus I tek değişkenli fonksiyonların anlaşılması ve kullanılmasında önemli bilgiler vererek matematiğin diğer alanlardaki uygulamalarına katkı sağlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kuadratik fonksiyonların grafikleri, polinomlar ve rasyonel fonksiyonlar. Trigonometrik fonksiyonlar. Hız , büyüme oranı ve alan hesabı örnekleri Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition , (Pearson, 2018).Bölüm P3, P6, P7, 1.1
2 Fonskiyonların limitleri, sonsuzdaki limitler ve sonsuz limitler Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition , (Pearson, 2018) Bölüm 1.2, 1.3.
3 Süreklilik, teğet doğruları ve eğimleri Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition , (Pearson, 2018).Bölüm 1.4, 2.1.
4 Türev, türev kuralları, zincir kuralı. Trigonometrik fonksiyonların türevleri Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition , (Pearson, 2018).Bölüm 2.2, 2.3,2.4, 2.5.
5 Yüksek mertebeden türevler. Ortalama türev teoremi Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition , (Pearson, 2018).Bölüm 2.6, 2.8.
6 Kapalı türevleme. Ters fonksiyonlar Üstel ve logaritmik fonksiyonlar Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition , (Pearson, 2018).Bölüm 2.9, 3.1, 3.2
7 Ara Sınav
8 Doğal logaritmik, üstel ve ters trigonometrik fonksiyonlar Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition , (Pearson, 2018).Bölüm 3.3,3.5
9 Bağıl Oranlar, belirsiz formlar Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition , (Pearson, 2018). Bölüm 4.1, 4.3.
10 Ekstrem değerler, bükeylik ve dönüm noktaları Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition , (Pearson, 2018).Bölüm 4.4, 4.5
11 Fonksiyonlarının grafiklerinin çizilmesi, ekstrem değer problemleri Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition , (Pearson, 2018). Bölüm 4.6, 4.8
12 Ekstrem değer problemleri, belirli integralin özellikleri, kalkülüsün temel teoremi Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition , (Pearson, 2018).Bölüm 4.8, 5.4.5,5
13 Yerine yazma metodu Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition , (Pearson, 2018). Bölüm 5.6
14 Yerine yazma metodu, düzlemsel bölgelerin alanları Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition , (Pearson, 2018). Bölüm 5.6, 5.7
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Robert A. Adams, Christopher Essex, Calculus, "A complete course", 9th edition , (Pearson,  2018).

ISBN 978-0-13-415436-7

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
6
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
7
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
6
5
30
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.