Bizi takip edin
|
EN

MATH 116 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Analitik Geometri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 116
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öklit uzayındaki doğruların ve koniklerin geometrisini tanıtmaktır. Öğrenciler öklit geometrisinin özünü kavrayıp geliştirecektir. Bu dersde, temel matematik eğitimi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İki boyutlu uzayda doğru ve çemberin denklemini bulabilecek ve bu eğrileri denklemlerinden belirleyebilecektir.
  • Kartezyen ve kutupsal koordinatları kullanabilecektir.
  • İki boyutlu uzayda öteleme ve dönme yapabilecektir.
  • İki boyutlu ve üç boyutlu uzaylarda vektör işlemleri; noktalar, doğrular ve düzlemler arasındaki mesafeyi hesaplayabilecektir.
  • Üç boyutlu uzayda doğru ve düzlem denklemlerini; denklemlerinden yola çıkarak doğruları ve düzlemleri belirleyebilecektir.
  • Konikleri tanımlayabilecektir.
  • Kuadratik denklemleri sınıflandırabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders öklid geometrisinin prensipleri ve kavramlarıyla ilişkilidir. Konik kesitler ve bunların sınıflandırılması, odak özellikleri ve geometrisi işlenir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kartezyen koordinatlar: gerçel sayılar, koordinat doğrusu, R^2'deki kartezyen koordinatlar, mesafe, eğim, düzlemdeki doğrular, paralel ve dik doğrular George B. Thomas , Ross, L. Finney ‘’ Calculus and Analytic Geometry’’, 9th Edition, (Addision Wesley, 1995) Bölüm: P1, P2
2 Vektörler: düzlemdeki vektörler, vektörlerin skaler katı, vektör toplama, bir vektörün normu (Pisagor teoremi) George B. Thomas , Ross, L. Finney ‘’ Calculus and Analytic Geometry’’, 9th Edition, (Addision Wesley, 1995) Bölüm: 10.1
3 Uzayda vektörler: skaler çarpım, iki vektör arasındaki açı, vektör projeksiyonu, bir vektörün normu (skaler çarpım kullanılarak) George B. Thomas , Ross, L. Finney ‘’ Calculus and Analytic Geometry’’, 9th Edition, (Addision Wesley,1995) Bölüm: 10.2, 10.3
4 Vektörel çarpım, karma çarpım, vektörel ve karma çarpımların geometrik yorumları. George B. Thomas , Ross, L. Finney ‘’ Calculus and Analytic Geometry’’, 9th Edition, (Addision Wesley,1995) Bölüm: 10.4
5 R^3'teki vektörel, parametrik ve simetrik formlar George B. Thomas , Ross, L. Finney ‘’ Calculus and Analytic Geometry’’, 9th Edition, (Addision Wesley, 1995) Bölüm: 10.5
6 Düzlemler, düzlemlerin kesişimi George B. Thomas , Ross, L. Finney ‘’ Calculus and Analytic Geometry’’, 9th Edition, (Addision Wesley, 1995) Bölüm: 10.5
7 Doğruların ve düzlemlerin kesişimi, R^3'te bir noktanın doğruya olan uzaklığı, noktanın düzleme uzaklığı George B. Thomas , Ross, L. Finney ‘’ Calculus and Analytic Geometry’’, 9th Edition, (Addision Wesley, 1995) Bölüm: 10.5
8 Ara Sınav
9 Konik kesitler, daire, elips, hiperbol, parabol ve grafikleri George B. Thomas , Ross, L. Finney ‘’ Calculus and Analytic Geometry’’, 9th Edition, (Addision Wesley, 1995) Bölüm: 9.1
10 Çemberleri içeren kesişimler George B. Thomas , Ross, L. Finney ‘’ Calculus and Analytic Geometry’’, 9th Edition, (Addision Wesley, 1995) Bölüm: 9.1
11 Konik kesitlerinin dış merkezliğe göre sınıflandırılması, ikinci derece denklemler, öteleme ve döndürme. George B. Thomas , Ross, L. Finney ‘’ Calculus and Analytic Geometry’’, 9th Edition, (Addision Wesley, 1995) Bölüm: 9.2, 9.3
12 Kutupsal koordinatlar, kutupsal koordinatlarda grafik oluşturma George B. Thomas , Ross, L. Finney ‘’ Calculus and Analytic Geometry’’, 9th Edition, (Addision Wesley, 1995) Bölüm: 9.6, 9.7
13 Silindirler ve ikinci dereceden denklemler George B. Thomas , Ross, L. Finney ‘’ Calculus and Analytic Geometry’’, 9th Edition, (Addision Wesley, 1995) Bölüm: 10.6
14 Silindirik ve küresel koordinatlar George B. Thomas , Ross, L. Finney ‘’ Calculus and Analytic Geometry’’, 9th Edition, (Addision Wesley, 1995) Bölüm: 10.7
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

George B. Thomas , Ross, L. Finney ‘’ Calculus and Analytic Geometry’’, 9th Edition, (Addision Wesley,1995)

 ISBN-13: 978-0201531749

Önerilen Okumalar/Materyaller

P. R. Vittal ‘’Analytical Geometry- 2D,3D’’, (Pearson, 2013)

ISBN-13: 978-8131773604

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
40
40
Final Sınavı
1
50
50
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

X
7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.