Bizi takip edin
|
EN

MATH 240 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mühendisler için Olasılık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MATH 240
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
  MATH 154 En az FD notu almış olmak
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere olasılık ve rassal süreçlerin temel ve bazı ileri kavramlarını tanıtmaktır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • örnek uzay,olay ve sayma teknikleri gibi olasılığın temel kavramlarını kullanabilecektir.
  • olasılık konseptini inceleyebilecektir
  • koşullu olasılık, toplam olasılık formülü ve Bayes teoremini kullanabilecektir.
  • kesikli rassal değişkenleri ve sürekli rassal değişkenlerini hesaplayabilecektir.
  • ortak olasılık dağılımlarının avantajlarını inceleyebilecektir.
  • rassal değişkenlerin ortalama ve varyanslarını bulabilecektir.
  • kesikli ve sürekli dağılımları uygulamalarda uygulayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste olasılıkla ilgili bazı önemli teoremler incelenmektedir. Ayrıca rassal değişkenlerin ve olasılık dağılımlarının uygulamaları tartışılmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Örnek uzay ve olaylar Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye, “Olasılık”, bölüm 2 Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 9. Baskı (United States of America: Pearson, 2017), 55-63.
2 Olaylar ve sayma metotları Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye, “Olasılık”, bölüm 2 Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 9. Baskı (United States of America: Pearson, 2017), 58-71.
3 Sayma metotları, bir olayın olasılığı ve ekleme kuralları Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye, “Olasılık”, bölüm 2 Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 9. Baskı (United States of America: Pearson, 2017), 64-79.
4 Ekleme kuralları, bir olayın koşullu olasılığı Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye, “Olasılık”, bölüm 2 Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 9. Baskı (United States of America: Pearson, 2017), 76-89.
5 Bayes’ kuralı Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye, “Olasılık”, bölüm 2 Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 9. Baskı (United States of America: Pearson, 2017), 92-97
6 Rassal değişken konsepti ve kesikli olasılık dağılımları Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye, “Random Variables and Probability Distributions”, Chap. 3 Probability & Statistics for Engineers and Scientists, 9th Edition (Pearson, 2017), 101-106.
7 Kesikli ve sürekli olasılık dağılımları Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye, “Rassal değişkenler ve olasılık dağılımları”, bölüm 3 Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 9. Baskı (United States of America: Pearson, 2017), 104-111.
8 Ara Sınav
9 Ortak olasılık dağılımları Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye, “Rassal değişkenler ve olasılık dağılımları”, bölüm 3 Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 9. Baskı (United States of America: Pearson, 2017), 114-124.
10 Rassal değişkenin beklenen değeri ve varyansı Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye, “Mathematical Expectation”, Chap. 4 Probability & Statistics for Engineers and Scientists, 9th Edition (Pearson, 2017), 131-147.
11 Binom ve çok terimli dağılımlar Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye, “Some Discrete Probability Distributions”, Chap. 5 Probability & Statistics for Engineers and Scientists, 9th Edition (Pearson, 2017), 163-170.
12 Binom ve çok terimli dağılımlar Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye, “Some Discrete Probability Distributions”, Chap. 5 Probability & Statistics for Engineers and Scientists, 9th Edition (Pearson, 2017), 172-184.
13 Tekdüze, normal, normal eğrisi altında kalan alanlar, normal dağılım uygulamaları, üstel dağılımları Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye, “Some Continuous Probability Distributions”, Chap. 6 Probability & Statistics for Engineers and Scientists, 9th Edition (Pearson, 2017), 191-205.
14 Tekdüze, normal, normal eğrisi altında kalan alanlar, normal dağılım uygulamaları, üstel dağılımları Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye, “Some Continuous Probability Distributions”, Chap. 6 Probability & Statistics for Engineers and Scientists, 9th Edition (Pearson, 2017), 191-205.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye, Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 9th Edition (United States of America: Pearson, 2017).

ISBN-13: 978-0321629111

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

William Navidi, Statistics for Engineers and Scientists, 5th Ed. (United States of America: Mc-Graw Hill, 2019) 

ISBN-13: 978-1260547887

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
10
20
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel matematik, uygulamalı matematik veya istatistik kuramlarına ve uygulamalarına hâkim olur.

X
2

Matematik veya istatistik alanlarında edindiği ileri düzey bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlar, sorunları tanımlar, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
3

Disiplinler arası yaklaşımla, matematik veya istatistiği gerçek yaşamda uygular ve kendi potansiyelini keşfeder.

X
4

Matematik veya İstatistik alanında edindiği ileri düzeyde bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
5

Kuramsal ve teknik bilgilerini detaylı olarak uzman olan veya olmayan kişilere rahatça aktarır.

X
6

Matematik veya istatistik alanlarında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar.

7

Matematik veya istatistik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır.

8

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular.

9

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur.

10

Soyut düşünce yapısına hâkim olarak, somut olayları bağlar ve çözüm üretir, veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Matematik veya İstatistik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar.

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.